Konverentsi teade 2017

EESMÄRK
XI Magistrantide teaduskonverents on iga aastane esinemisvõimalus täitmaks  Bakalaureuse ja magistritööde koostamise ja kaitsmise nõudeid Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis. Teist korda on konverents rahvusvaheline, mis võimaldab: 1) edastada uurimistulemusi laiemale kuulajaskonnale; 2) kohtuda ja vahetada kogemusi tudeng-uurijatega Eesti ja teiste riikide kõrgkoolidest; 3) arendada võõrkeelse suhtlemise oskust. 

TEEMAD
    Tootmistehnika
    Ergonoomika
    Energiakasutus

TÖÖKEEL
 Inglise keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 20. veebruar 2017. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne (3-6 lk) vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Eelmise aasta kogumikuga saate tutvuda Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad". Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega
Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 3. aprillil 2017. a.
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 20. veebruar 2017
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine   13. märts 2017
Ettekande teksti esitamine   3. aprill 2017
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 17. aprill 2017
Konverents 20. aprill 2017

 

TOIMKOND

esimees: teadur Alo Allik    
Liikmed: nooremteadur Erkki Jõgi magistrant Vitali Gussev
  doktorant Riin Raimla magistrant Lembit Külaots
  doktorant Vahur Rooni magistrant Aap Erik
Sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Alo Allik
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A301
Tel 5650 6517,
e-post alo.allik@emu.ee