Konverentsi teade 2018

EESMÄRK
XII Magistrantide teaduskonverents on iga aastane esinemisvõimalus täitmaks  Bakalaureuse ja magistritööde koostamise ja kaitsmise nõudeid Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.

TEEMAD
    Tootmistehnika
    Ergonoomika
    Energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 5. märts 2018. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne peab tutvustama magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne (3-6 lk) vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. 2017. a.  ja 2016. a. kogumikega saate tutvuda XI Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad" X Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad". Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega
Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 3. aprillil 2018. a.
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 5. märts 2018
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine  21. märts 2018
Ettekande teksti esitamine   3. aprill 2018
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 17. aprill 2018
Konverents 19. aprill 2018

 

TOIMKOND

esimees: dotsent Hardi Hõimoja    
Liikmed: nooremteadur Assar Luha    
  doktorant Janar Kalder magistrant Riivo Mets
  doktorant Keio Küüt magistrant Sander Kallissaar
  doktorant Kätlin Pitman    
Sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Hardi Hõimoja
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A103
Tel 53456102,
e-post hardi.hoimoja@emu.ee