Konverentsi teade 2019

EESMÄRK
XIII magistrantide teaduskonverents annab magistrantidele võimaluse "magistritöös sisalduva probleemi põhitulemuste esitlemiseks teaduskonverentsil" - (vt pkt. 11 Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.)

SEKTSIOONID
 tootmistehnika
 ergonoomika
 energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm ja saata toimkonna sekretärile hiljemalt 5. märts 2019. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne tutvustab magistritöös sisalduva probleemi lahendust ja põhitulemusi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne (3-6 lk) vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Varasemate kogumikega saab tutvuda veebilehel "Magistrantide teaduskonverentsid".

Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.
Vastavalt juhendile koostatud ettekande tekst esitatakse toimkonna sekretärile juhendaja kirjaliku nõusolekuga avaldamiseks nii paberil kui ka elektrooniliselt hiljemalt 3. aprillil 2019. a.
Suulise ettekande kestus on 10...15 min, lisanduvad küsimused-vastused. Võimalik on kasutada tahvlit, arvutit  ja videoprojektorit.

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 5. märts 2019
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine 21. märts 2019
Ettekande teksti esitamine 3. aprill 2019
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 16. aprill 2019
Konverents 18. aprill 2019

 

TOIMKOND

esimees: lektor Külli Hovi    
liikmed: doktorant Mart Hovi magistrant Heino Pihlap
  doktorant Assar Luha magistrant Siim Ansberg
  doktorant Keio Küüt magistrant Tormi Lillerand
sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Külli Hovi
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A225
Tel 53456102,
e-post kylli.hovi@emu.ee