Konverentsi teade 2020

EESMÄRK
XIV magistrantide teaduskonverents annab magistrantidele võimaluse "magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust ... käsitleda magistrandi poolt teaduskonverentsil suulises ettekandes." - (vt pkt. 11 Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.)

SEKTSIOONID
 tootmistehnika
 ergonoomika
 energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerimisvorm hiljemalt 5. märts 2020. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne tutvustab magistritöös käsitletavat probleemi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekanne (3 - 6 lk) vormistatakse kirjalikult ja kantakse konverentsil ette suuliselt. Kirjalik ettekanne jälgib teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Varasemate kogumikega saab tutvuda veebilehel "Magistrantide teaduskonverentsid".

Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega.
Vastavalt juhendile koostatud artikli tekst esitatakse redigeeritavas formaadis (.doc, docx, .odt, .rtf etc aga MITTE  pdf) toimkonna sekretärile elektrooniliselt hiljemalt 2. aprillil 2020. a. (E-postiga kirja manuses heli.saaremets@emu.ee).
Suulise ettekande kestus on 10...12 min, lisanduvad küsimused-vastused. 

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine 5. märts 2020
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine 23. märts 2020
Ettekande teksti esitamine 2. aprill 2020
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 14. aprill 2020
Konverents 16. aprill 2020

 

TOIMKOND

esimees: lektor Külli Hovi    
liikmed: doktorant Siim Muiste, magistrant Helina Turja,
  doktorant Heino Pihlap, magistrant Valmar Kütt,
  doktorant Keio Küüt, magistrant Anneli Uiboleht,
  doktorant Anni Enn,    
  doktorant Tormi LIllerand    
sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Külli Hovi
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A225
Tel. 59 127 655,
e-post kylli.hovi@emu.ee

 

Heli Saaremets
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A108
Tel. 731 3321,
e-post heli.saaremets@emu.ee