Konverentsi teade 2021

EESMÄRK
XV magistrantide teaduskonverents annab magistrantidele võimaluse "magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendust ... käsitleda magistrandi poolt teaduskonverentsil suulises ettekandes." - (vt pkt. 10 Bakalaureuse ja magistritööde koostamine ja kaitsmine Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis.)

SEKTSIOONID
 tootmistehnika
 ergonoomika
 energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel


REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerumisvorm vahemikus 5.-12. märts 2021. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne tutvustab magistritöös käsitletavat probleemi. Ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekande osad on probleemi püstitus koos taustinfoga, metoodika, tulemused ja kokkuvõte.

Suulist ettekannet on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega. Suulise ettekande kestus on 10...12 min, lisanduvad küsimused-vastused. 

Varasemate kogumikega saab tutvuda veebilehel "Magistrantide teaduskonverentsid".

 

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande kokkuvõtte esitamine 5.-12. märts 2021
Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine 23. märts 2021
Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine 13. aprill 2021
Konverents 15. aprill 2021
   

 

TOIMKOND

esimees: lektor Janar Kalder.    
liikmed: doktorant Heino Pihlap, magistrant Anti Samsonov,
  doktorant Roland Allmägi, magistrant Priit Põld,
  doktorant Anni Enn, magistrant Sven Petratškov.
sekretär:   Heli Saaremets    

 

INFO

Janar Kalder
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A225
Tel. 5628 2640
e-post janar.kalderi@emu.ee

 

Heli Saaremets
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A108
Tel. 731 3321,
e-post heli.saaremets@emu.ee