Konverentsi teade 2023

EESMÄRK
XVII magistrantide teaduskonverents annab magistrantidele võimaluse esitada magistritöös sisalduva probleemi või selle osa lahendus teaduskonverentsil, mis on eelduseks magistrikraadi saamisele.

SEKTSIOONID
 tootmistehnika
 ergonoomika
 energiakasutus

TÖÖKEEL
eesti keel

REGISTREERIMINE
Ettekandega esinejail palutakse täita eelregistreerumise vorm vahemikus 1.-31. märts 2023. a.

ETTEKANNE
Konverentsiettekanne tutvustab magistritöös käsitletavat probleemi, aga ettekanne ei tohi olla magistritöö lühikokkuvõte. Ettekande osad on probleemi püstitus koos taustinfoga, metoodika, tulemused ja kokkuvõte. 
Ettekanne vormistada kirjalikult (3-6 lk) järgides teadusartiklile sarnast struktuuri (vt kirjaliku ettekande vormistamise juhend). Ettekandetekstid avaldatakse pärast konverentsi internetipõhises kogumikus. Varasemate kogumikega saab tutvuda veebilehel "Magistrantide teaduskonverentsid".

Konverentsil teha 10…12 min ettekanne suuliselt, mida on soovitav toetada ja illustreerida visuaalsete vahenditega. Peale ettekannet lisanduvad kuulajate küsimused-vastused. 
 

TÄHTAJAD

Eelregistreerimine ja ettekande lühikokkuvõtte esitamine

1.-31. märts 2023

Ettekande teksti esitamise tähtaeg

9. aprill 2023

Ettekande kavasse võtmise teate väljasaatmine

14. aprill 2023

Konverentsi kutse ja kava väljasaatmine

18. aprill 2023

Konverents

20. aprill 2023


TOIMKOND

esimees:

lektor

Heiki Lill

 

 

liikmed:

doktorant

Anni Enn,

magistrant

Paul-Artur Timmusk,

 

doktorant

Allan Tooming,

magistrant

Kaie Nellis.

sekretär:

 

Galina Kononenko