Õppekavad

Metsanduse ja inseneeria instituudi õppekavad

2024. aasta vastuvõtt

 

Rakenduskõrgharidusõpe

Puidutöötlemise tehnoloogia (25 õppekohta)

Tehnotroonika (35 õppekohta)

 

Bakalaureuseõpe

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (30 õppekohta)

Metsandus (50 õppekohta)

Tehnika ja tehnoloogia (40 õppekohta päevaõppes, 35 õppekohta sessioonõppes)

 

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe

Maaehitus (35 õppekohta)

Vesiehitus ja veekaitse (20 õppekohta)

 

Magistriõpe

Energiakasutus (20 õppekohta sessioonõppes)

Ergonoomika (15 õppekohta sessioonõppes)

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (20 õppekohta sessioonõppes)

Metsamajandus ja metsaökoloogia (20 õppekohta sessioonõppes)

Metsatööstus (20 õppekohta sessioonõppes)

Metsanduslik kavandamine ja analüüs / ingliskeelne õppekava (20 õppekohta)

Tootmistehnika (20 õppekohta sessioonõppes)

 

Doktoriõpe

Metsandus (4 õppekohta)

Tehnikateadus (5 õppekohta)