Biomajandustehnoloogiate õppetool

Postiaadress:
Biomajandustehnoloogiate õppetool
Metsanduse ja inseneeria instituut
Eesti Maaülikool
F. R. Kreutzwaldi 56, 51006 Tartu, ESTONIA

Juhataja professor Timo Kikas
e-post: timo.kikas@emu.ee
tel.: (+372) 731 3163

 

Biomajandustehnoloogiate õppetool tekkis 2017 aastal kui Põllundus- ja tootmistehnika ning Farmitehnika ja ergonoomika osakonnad liitusid üheks õppetooliks. Liitumise peamiseks motivatsiooniks oli tugevdada nii teadus- kui õppetööd ning leida sünergia kahe osakonna vahel.

2021 liideti Biomajandustetehnoloogiate õppetooli juurde ka füüsika osakond.

Visioon
Biomajandustehnoloogiate õppetool on rahvusvaheliselt nähtav meeskond, mis teenib ühiskonda läbi biomajanduslikele süsteemidele suunatud tehnika ja tehnoloogia alase arendus- ja teadustöö ning õpetamise.