Doktoriõpe

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalikud teadmised ja oskused.

Doktoriõppekava maht on 240 EAP-d, õppe nominaalkestus neli aastat. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.

 

Õppetööd puudutav info leiad siit

 

Doktorikraadi kaitsmise puudutav info leiad siit
   

 

DOKTORANDID:

Roland Allmägi Viveka Balasundararajan Mailis Zimmermann
Anjana Hari Sharib Khan Ragne Vaher
Anni Enn Tormi Lillerand Indrek Virro
Salini Chandrasekharan Nair A G M Zaman  
Andrei Jevtuševski Damaris Okafor  
    Defended PhD thesis