Doktoriõpe

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalikud teadmised ja oskused.

Doktoriõppekava maht on 240 EAP-d, õppe nominaalkestus neli aastat. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.

 

Õppetööd puudutav info leiad siit

 

Doktorikraadi kaitsmise puudutav info leiad siit
   

 

DOKTORANDID:

Roland Allmägi Andrei Jevtuševski Mailis Zimmermann
Margareta Novian Cahyanti Viveka Balasundararajan Ragne Vaher
Salini Chandrasekharan Nair Sharib Khan Indrek Virro
Anni Enn Tormi Lillerand Damaris Okafor / ekstern
Anjana Hari Nikki Sjulander A G M Zaman
     
    Defended PhD thesis