2012

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
Ergonoomika eriala 
 

 1. Sander Aia
  Töökeskkond ettevõttes Eben Puit
  Working environment in company Eben Puit
  Juhendaja: mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent: emer.prof. Boris Reppo
 2. Lauri Kivimaa
  Töökeskkond ettevõtte Ilmre puidutöötlusosakonnas
  Work environment at the woodworking department of company Ilmre
  Juhendaja: mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent: dots Arvo Leola
 3. Kaido Kond
  Töökeskkond loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõttes
  Working environment in animal by-product rendering company
  Juhendajad: dots Arvo Leola ja Kati Teemägi-Luts Atria Eesti AS, töökeskkonnaspetsialist, BA
  Retsensent: emer.prof. Boris Reppo
 4. Andres Laur
  Ohutustegevus seiklus- ja vabaajakeskuses
  Safety management in adventure and leisure center
  Juhendaja: lektor Matis Luik
  Retsensent: mag(tehn) Märt Reinvee
 5. Indrek Lepasaar
  Nopri Talu masinakeskus
  Center of technology of Nopri Farm
  Juhendaja: dots Arvo Leola
  Retsensent: lektor Matis Luik
 6. Janor Soop
  Vahendid raskekaaluliste patsientide teisaldamiseks
  Equipment for handling heavy weight patients
  Juhendajad: dots Arvo Leola ja Igor Kiiko, keskkonnaspetsialist
  Retsensent: mag(tehn) Märt Reinvee
 7. Rauno Tamm
  Tahvelarvuti ja e-lugeri ergonoomika
  Ergonomics of tablet personal computer and e-reader
  Juhendaja: mag(tehn) Märt Reinvee
  Retsensent: lektor Matis Luik
 8. Toivo Varrik
  Töökeskkond Jaagumäe Talu seafarmis
  Working environment in Jaagumäe Farms‘ pigsty
  Juhendajad: dots Arvo Leola
  Retsensent: lektor Oliver Sada
   

 

2011

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
 Ergonoomika eriala

 1. Artjom Golovko
  Interpreedi töökeskkond
  Interpreter’s work environment
  Juhendaja dots. Arvo Leola
  Retsensent lektor Oliver Sada
 2. Kadri Kont
  Töökeskkond  ettevõtte Scanfil OÜ elektroonikaosakonnas
  Working environment in electronics department of company Scanfil OÜ.
  Juhendaja dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent lektor Mart Asi
 3. Janar Kurg
  Töökeskkond ettevõttes  OÜ Autoreklaam
  Working environment in company OÜ Autoreklaam
  Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
   Retsensent  lektor Matis Luik
 4. Kristjan Kõrgmaa
  Töökeskkond ja füüsiline töö
  Working environment and physical labour
  Juhendaja lektor Matis Luik
  Kaasjuhendaja Egge Haiba, MSc, TTÜ Tartu Kolledži lektor
  Retsensent lektor Mart Asi
 5. Targo Pomerants
  Töökeskkond ettevõtte  AS Estonian Cell tootmistsehhis
  Working environment of JSC Estonian Cell in manufacturing department
  Juhendaja dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent dots. Arvo Leola
 6. Janno Välja  
  Ergonoomiline töökeskkond talundi kasvuhoones
  Ergonomic working environment at the farms greenhouse
  Juhendaja dots. Arvo Leola
  Retsensent dots. Viljo Viljasoo

2010

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
Ergonoomika eriala

1.  Liisa Esko     cum lauide
Töökeskkond ehitusobjektil ja selle mõju plaatija töövõimele
Working Environment on a Construction Site and its Influence on a Tile Setter’s Working Ability
Juhendajad: dots. Viljo Viljasoo, tehn.tead.mag. Kristjan Jansen
Retsensent: lektor Matis Luik
2.  Liis Pärnla
Operaatori psüühilise töökoormatuse ergonoomika
Ergonomics of operator’s psychical workload
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: lektor Matis Luik
3.  Maarja Sprenk
Mikrokliima ergonoomika
Ergonomics of microclimate
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: lektor Alar Seiler
4.  Dagmar Teder
Ergonoomiline töökeskkond Lõuna Pensioniameti Jõgeva büroos
Ergonomical working environment in Jõgeva South Pension Department
Juhendaja: dots. Arvo Leola
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
5.  Kersti Kangro
Ehitusettevõtte OÜ Kangro & Nagla töökeskkond
Working environment in construction company LLC Kangro & Nagla
Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
Retsensent: tehnikateaduse doktor Oliver Sada
6.  Franc-Paul Koppel
Töökeskkonna riskianalüüs teenindusettevõttes OÜ Waide
Risk analaysis of work environment in service enterprise LLC Waide
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
7.  Iiris Rausk
Töökeskkond metallitööstuse ettevõtte Ruukki Products AS profileerimisosakonnas
Working environment of a metal-industrial enterprise in profiling department in Ruukki Products AS
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: lektor Alar Seiler
 8.  Regina Lensmen 
Töökorraldus tellingute paigaldamisel
Working order of a scaffolding installation
Juhendaja: lektor Matis Luik
Retsensent: lektor Mart Asi
9.   Jevgeni Kabonen
Veoautojuhi töökeskkond
Working environment of the lorry driver
Juhendaja: Mart Asi
Retsensent: lektor Matis Luik
10.    Liisa Pert
Istmete ergonoomika
Seats ergonomics
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: lektor Matis Luik
 

2009

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
Ergonoomika eriala


1. Ainika Aasujõe
Koduergonoomika
Home ergonomics
Juhendaja lektor Mart Asi
Retsensent tehn.mag. Matis Luik
2. Eva Tiigimäe
Värvuse ergonoomika
Colour ergonomics
Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent dotsent Arvo Leola
3. Siim Sarapu
Ettevõtte AS Samelin tootmistsehhi töökeskkonna riskianalüüs
Risk analysis of working environment in producing unit  of AS Samelin
Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
Retsensent lektor Alar Seiler
4. Jüri Milov
Sisekliima õppelaboris
Indoor climate in training laboratory
Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent lektor Mart Asi
5. Piret Kliimak
Töökeskkond SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Tervishoiu riskijäätmete kahjutustamiskeskuses
Working environment in health care waste treatment facility of Tartu University Clinics
Juhendaja lektor Mart Asi
Retsensent dotsent Arvo Leola
 6. Pille Kaur
Töökeskkond Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppetöökojas
Working environment in training workshop of Institute of technology of Estonian University of Life Sciences
Juhendaja tehn.mag. Matis Luik
Retsensent dotsent Arvo Leola
7. Kaur Treimann
Töökeskkond AS ABB Jüri LV DRIVES  tootmiskompleksis
Working environment based on Ltd  ABB Jüri LV DRIVES manufacturing plant
Juhendaja dotsent Arvo Leola
Retsensent dotsent Viljo Viljasoo
8. Ove Raudsepp
Töökeskkond AS GRÜNE FEE Eesti kurgikasvatusosakonnas
Working environment in the cucumber cultural department of GRÜNE FEE Eesti AS
Juhendaja dotsent Arvo Leola
Retsensent tehn.mag. Matis Luik
9. Helena Väljamaa
Töökeskkond koolieelses lasteasutuses
Working environment in a nursery school
Juhendaja lektor Mart Asi
Retsensent lektor Alar Seiler
 

2008

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
Ergonoomika eriala

 1.  Siim Ansberg
AS ”Baltiklaas” karastusosakonna töökeskkonna riskianalüüs
Risk Analysis of the working environment in tempering department in JSC ”Baltiklaas”
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: Matis Luik, tehn.tead.mag.
2.  Marten Miil 
Traktorijuhi töökeskkond metsatöödel
Tractor drivers working environment in forest works
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: lektor Alar Seiler
3.  Eve Nagel
Sügavallapanusigala õhu gaasi- ja tolmusisaldus
Gas- und Staubegehalt in einem Schweinestall mit Tiefeinstreu
Juhendaja: prof. Boris Reppo
Retsensent: Oliver Sada, tehn.tead.mag.
4.  Triinu Nõu
Töökeskkond ettevõttes Ühinenud Farmid AS
Working environment in company Ühinenud Farmid AS
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
5.  Olga Närgi
Ettevõtte AS Narva Elektrijaamad hankeosakonna töökeskkonna riskianalüüs
Risk analysis of logistic department of enterprise AS Narva Elektrijaamad
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: Matis Luik, tehn.tead.mag.
6.  Mariko Pedaja
Müra töökeskkonnas
Noise in the working environment
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: lektor Mart Asi
7.  Ahto Press
Töökeskkond ja tööohutus ehituslikel lammutustöödel
Work environment and job safety in building dismantling company
Juhendaja: Matis Luik, tehn.tead.mag.
Retsensent: lektor Mart Asi
8.  Martin Putku
Töökeskkond OÜ Haaker dolomiidi töötlemistsehhis
Working environment in dolomite processing factory of LCC Haaker
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: doktorant Andres Oolberg
9.  Joonas Russak
Töökeskkond tellingutel töötades
Work environment working on scaffolding
Juhendaja: Matis Luik, tehn.tead.mag.
Retsensent: lektor Mart Asi
10.  Heiko Teern
Töökeskkond Reola Kartuliühistu kartuli- ja köögiviljade töötlemisosakonnas
Operating environment in the potato and vegetable handling department in Reola Kartuliühistu
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Retsensent: Alar Lepik, Reola kartuliühistu müügijuht
11.  Annika Toit
Vibratsioon töökeskkonnas
Vibration in work environment
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: doktorant Liina Sihver
12.  Kristjan Viirmäe
Käsimarkeerija töökeskkonna riskianalüüs teedeehitustöödel
Risk analysis of manual marking personnel on road making sites
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: lektor Mart Asi
13.  Virgo Vutt
Töökeskkond ja tööohutus korv- ja käärtõstukitel töötamisel
Work environment and safety with trailer-mounted access platforms and platform hydraulic lifts
Juhendaja: Matis Luik, tehn.tead.mag.
Retsensent: prof. Arvo Leola
 

2007

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava
 Ergonoomika eriala

 
1. Ergo Einla
Sisekliima kodukontori ergonoomilises töökeskkonnas
Indoor climate in home office ergonomic working environment
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag. 
2. Jurgen Herzmann
Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemide rakendamine Eesti ettevõtetes
Application of work hygiene and work safety managing systems in enterprises of Republic of Estonia
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Kaasjuhendaja: Tiit Hindreus, Bureau Veritas Eesti OÜ juhataja, tehn. tead. mag.
Retsensent: lektor Mart Asi 
3. Kristjan Jansen
Ergonoomiline töökeskkond puitmaja ehitamisel
Ergonomic working environment of woodhouse under construction
Juhendaja: tehn. tead. mag. Matis Luik
Retsensent: lektor Mart Asi 
4. Rainer Jõgeva
Frontaallaadurijuhi töökoha ergonoomika
The ergonomics of a front loader operator’s working place
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag.
5. Mikk Kurrikoff
Vundamenditööde ohutus
Safety of basement construction
Juhendaja: tehn. tead. mag. Matis Luik
Retsensent: prof. Arvo Leola 
6. Mario Käära
Töökeskkonna riskianalüüs elektroonikaettevõttes OÜ Jutron Baltic Assemblies
Working environment risk assessment in electronic company of Jutron Baltic Assemblies
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: tehn. tead. mag. Matis Luik
7. Hele Lääts
Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku tööruumide töökeskkonna riskianalüüs
Hazard analysis of working environment in the University of Tartu Stomatology Clinic rooms
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo 
8. Elis Meister
Töökeskkond Horizon Tselluloosi ja Paberi AS tööstusettevõtte pehmepaberi tsehhis
Working environment in tissue division of Horizon Pulp and Paper Ltd
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag. 
9. Helen Meister
Töökeskkond tööstuses
Working environment in industry
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag.
10. Kristel Oha
Arvutikasutaja ergonoomiline töökeskkond
The ergonomic working environment of a computer user
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Anastassia Bajeva, Artium ITC OÜ konstruktor-modelleerija, tehn. tead. mag. 
11. Märt Reinvee
Töökeskkond Tartu Tarbijate Kooperatiivi kaupluses Meltsiveski Konsum
Working environment in Tartu consumer’s cooperative store Meltsiveski Konsum
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag
12. Janika Rõõmus
Ergonoomiline töökeskkond Viljandi Maavalitsuse haldusruumides
Ergonomic working environment of Viljandi County Administration rooms
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Anastassia Bajeva, Artium ITC OÜ konstruktor-modelleerija, tehn. tead. mag.
13. Tõnn Veelmaa
Töökeskkond ettevõtte Tarkon AS stantsimisjaoskonnas
Working environment in the stamping division of company Tarkon AS
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag.
14. Oksana Vider
Tööfüsioloogia tööstusettevõttes
Work psychology in an industrial enterprise
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: Anastassia Bajeva, Artium ITC OÜ konstruktor-modelleerija, tehn. tead. mag.
 

2006

Ergonoomika ja väikeettevõttetehnika eriala (diplomiõpe) 

1. Meeksa Roman 
Traktorijuhi töökeskkond
Working Environment of a Tractor Driver
Juhendaja:  Mart Asi
Retsensent: Alar Seiler 
 

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA
Ergonoomika eriala (bakalaureuseõpe)

 1. Avi Indrek
Töökeskkonna ohuteguritest tingitud ülekoormatushaigused Tartumaa õmblusettevõtetes
Overwork diseases due to work environment risk factors in Tartu country  sewing workshops
Juhendaja: Viljo Viljasoo
Retsensent: Arvo Leola 
2. Ling Veiko
Traktorijuhi  töökoha ergonoomika
The Ergonomics of a Tractor Operators Working Place
Juhendaja: Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson 
3. Raudik Andre 
Töökeskkond autoteenindusettevõtte AS INFO AUTO hooldusremondi osakonnas
Working environment in the maintenance repair department of the car service company  Ltd  INFO AUTO
Juhendaja: Mart Asi
Retsensent: Matis Luik 
4. Saviauk Joonas
AS Tarkon koostejaoskonna riskianalüüs
Risk analysis for assembly department of Tarkon Ltd
Juhendaja: Alar Seiler
Retsensent: Viljo Viljasoo

5. Suhhonenko Viktoria
Töökeskkond AS Eesti Põlevkivi Estonia kaevanduses
Working environment in Estonia mine of Eesti Põlevkivi Ltd
Juhendaja: Viljo  Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson
 

6. Tkatšova Laura
Töökeskkond ja töökorraldus ettevõtte AS Balti ES mehaanika osakonnas
 Operating environment  and working order in metal constructions enterprise Balti ES Ltd.
Juhendaja: Viljo Viljasoo
Retsensent: Indrek Tomson
7. Rahe Rünno
Freesijate töökeskkond ettevõttes AS Tarkon.
Working  environment of planishers   in company of Tarkon Ltd.
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
 

2005

Ergonoomika õppekava (diplomiõpe)

1. Jekaterina Gluhihh
Sillamäe Soojuselektrijaama töökeskkonna riskianalüüs
Risk analysis of working environment in Sillamäe heat power-station
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: tehnikainstituudi laborijuhataja Matis Luik
2. Tarass Jemeljanov
Gaasi ja elektrikeevitaja töökeskkond ning selle tööohutus
Working enviroment and occupational safety in the gas and electric welding
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: lektor Alar Seiler
3. Rainer Merisalu
OÜ Oom Elekter töökeskkonna riskianalüüs
Hazard analysis of working environment in  Oom Elekter JSC
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: Matis Luik, tehnikainstituudi laborijuhataja
4. Dmitri Nikitin
Autojuhtide esmaõppe koolitustulemused
The results of the basic schooling of the car drivers
Juhendaja: dots. Tõnu Sõõro
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
5. Maris Parts
Valgustatuse ergonoomika
Ergonomics of enlightening
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: prof. Arvo Leola
6. Leelo Rooden
OÜ VKG Energia töökeskkonna riskianalüüs
Hazard analysis of working environment in VKG Energia JSC
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: tehnikainstituudi laborijuhataja Matis Luik
7. Terje Tiits
AS Stora Enso Timber Viljandi Liimpuit töökeskkonna riskianalüüs
Hazard analysis of working environment in Stora Enso Timber Viljandi Liimpuit Ltd
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: dots. Tõnu Sõõro 

TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA

Ergonoomika  (bakalaureuseõpe)

1. Jelena Gladkaja
Töökeskkond metallitöötlemisettevõtte AS „REMIKSI KESKUS“ mehaanikaosakonnas
Working environment in the machine shop of a metal-working plant JSC „Remeksi Keskus“
Juhendaja:  lektor Mart Asi
Retsensent: prof. Arvo Leola
2. Signe Henk
Töökeskkond ettevõtte A/S DAN-EST Timber metallitsehhis
Working environment in the company  DAN-EST Timber workshop
Juhendaja: dots. Viljo Voiljaoo
Retsensent: lektor Mart Asi
3. Kerttu Hiielaid
Töökeskkond klaasitöötlemisettevõttes OÜ „Marepleks“
Working environment in glazing company LLC „Marepleks“
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent:  lektor Mart Asi
4. Ljuba Klimpotjuk
Töökeskkond AS Marat Mustvee õmblustsehhis
Working environment in Mustvee sewing department of ISC „Marat“
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: prof. Arvo Leola
5. Jüri Kuzmin
Töökeskkond ettevõtte FARMEKS BOY hügieeniosakonnas
Working environment in hygiene department in FARMEKS BOY company
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
6. Liisi Luukas
Töökeskkond rehvi- ja klaasimisettevõttes OÜ “CAR-FIX“
Working environment in tire and glazing company LLC “CAR-FIX“
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: prof. Arvo Leola
7. Andres Oolberg
Töökeskkond ettevõtte AS Tiksoja puidugrupp mööblitootmistsehhis.
Work environment in furniture production company of JSC  „Tiksoja puidugrupp“
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: prof. Arvo Leola
 

8. Ivar Rätsep
Töökeskkond elektrimootorite remondiettevõttes OÜ“EAVAREM“
Working environment in electric engine reparation company OÜ“EAVAREM“
Juhendaja: prof. Arvo Leola
Retsensent: dots. Viljo Viljasoo
9. Liina Sihver
Tööhügieen tööstusettevõttetes
Work hygiene in industrial enterprises
Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
Retsensent: KESK AGRO Eesti AS tootejuht teh.mag. Indrek Tomson
 

10. Aleksei Vorobjov
Töökeskkond AS Velsicol Eesti ettevõtte bensoehappe tootmisjäägi sulatamise tsehhis
Working environment at manufacturing waste melting workshop of JSC Velsicol EESTI enterprise
Juhendaja: lektor Mart Asi
Retsensent: lektor Alar Seiler
 

 

2004

Ergonoomika õppekava (diplomiõpe)

 

1.  Alla Ilves
     AS Sangar Valga osakonna töökeskkonna riskianalüüs
     Risk analysis of working environment in Valga Sangar Ltd.
     Juhendaja: lektor Alar Seiler
     Retsensent: Matis Luik
2.  Jelena Kononenko
    
Ergonoomika labor
     Laboratory of ergonomics
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: teh.mag. Indrek Tomson
3.  Jekaterina Korb
     TNC-COMPONENTS OÜ töökeskkonna riskianalüüs
     Risk analysis of working environment in TNC-COMPONENTS Ltd.
     Juhendaja: lektor Alar Seiler
     Retsensent: lektor Mart Asi
4.  Ivo Lindus
     Rain Lindus
     Kuristu osaühingu töökeskkonna riskianalüüs
     Risk analysis of working environment in Kuristu Joint Stock Company
     Juhendaja: lektor Mart Asi
     Retsensent: lektor Alar Seiler
 

5.  Lauri Loona
     AS Linnaehitus töökeskkonna riskianalüüs
     Risk assessment working of Linnaehitus Ltd
     Juhendaja: lektor Alar Seiler
     Retsensent: lektor Mart Asi
6.  Mati Nopri
     Kaido Brikker
     Ergonoomika ja töökeskkonna mõisted ja seletused
     Glossary of  terms related to ergonomics and working environment
    Juhendaja: lektor Mart Asi
     Retsensent: dots. Viljo Viljasoo

 
7.  Arkadi Rudakovski
     Tootmisettevõtete töökeskkonna analüüs
     Working environment evaluation of productive enterprises
     Juhendaja: dipl. ergonoom Sven Levašov
     Retsensent: prof. Arvo Leola
8.  Tatjana Veerme                   
     Valgustustihedus ja müratase lüpsikoja töökohtadel
     Light exposure and noise level on workplaces in milking house
     Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
     Retsensent: teh.mag. Einar Mikson
9.  Viktoria Vinogradova
     Materjalide sisekliimalistest omadustest mõjutatud töökeskkond
     Influence of indoor climate properties on working environment
    Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
    Retsensent: teh.mag. Indrek Tomson
 

2003

Ergonoomika õppekava (diplomiõpe)

1. Eduard Golõšin
    Ehitusobjekti töökeskkonna riskianalüüs
    Hazard analysis of working environment of a construction plant
    Juhendaja: lektor Alar Seiler
    Retsensent: insener Matis Luik
2. Paavo Kaleva
    Töökeskkonna riskianalüüs ELEKTROSKANDIA AS-i Tartu ja Pärnu osakondades
    Hazard analysis of working environment in Tartu and Pärnu offices  of ELEKTROSKANDIA Ltd
    Juhendaja: lektor Alar Seiler
    Retsensent: insener Toivo Vasar, AS Medicover Eesti 
 

3. Stanislav Kovaljov
    Drummond & Sons farmi töökeskkond, Herefordshire, Ross- on- Wye
    Working environment in Herefordshire, Ross- on Wye, Drummond & Sons Farm
    Juhendaja: lektor Mart Asi
    Retsensent: lektor Alar Seiler

4. Aleksandr Krotov
    Kreutzwaldi 56 õppehoone müratase
    Noise level in the lecture building Kreutzwaldi 56
    Juhendaja: lektor Mart Asi
    Retsensent: dotsent Arvo Leola 
5. Jelena  Mumm
    AS Tartumaa Maamees töökeskkonna riskianalüüs
    Hazard analysis of working environment in Tartumaa Maamees Ltd
    Juhendaja: lektor Alar Seiler
    Retsensent: lektor Mart Asi
6. Natalja Pihlakkas
    Sisekliima õppehoone tööruumides
    Indoor climate  in the workrooms of the lecture building
    Juhendaja: lektor Indrek Tomson
    Konsultant: dots. Viljo Viljasoo
    Retsensent: lektor Alar Seiler 
7. Nadežda Tšupik
     Ergonoomilise diagnoosi meetodid tööohutuse psühholoogias
    Methods of ergonomical diagnosis in work safety psychology
    Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
    Retsensent: lektor Indrek Tomson
 

 

2002

 Ergonoomika eriala (diplomiõpe)

 1. Olga Sorokina
  Ergonoomiline ennetustegevus Ida-Virumaa õmblusettevõtetes töötajate füüsilisest  ülekoormusest tingitud haigestumiste vältimiseks
  The ergonomic preventive measures in Ida-Virumaa sewing workshops for the avoidance of the workers’ sickness rate due to physical overwork
  Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent: Natalja Kutšmei, AS Sangar, konstruktor-tehnoloog
 2. Georg Hrenov ja Oksana Šatalova
  Tootmisettevõtte töökeskkond
  Working environment of a production unit
  Juhendaja: prof. Boris Reppo
  Retsensent: tehn.tead.mag. Einar Mikson, EPMÜ doktorant
 3. Aavo Joselin  - KÕ
  Rakvere AS-i “Rakiste Tehas” töökeskkond
  Working environment in Rakvere Stock Company “Rakiste Tehas”
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Retsensent: Matis Luik, Põllumajandustehnika instituut, lab.juh.
 4. Jekaterina Kozelova
  Vaakumpumpade müratase
  Noise level of vacuum pumps
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Retsensent: lektor Alar Seiler
 5. Igor Gavrilov
  Tehase “Balti ES” mehaanikatsehhi töökeskkond
  Working environment in “Balti ES” plant´s machine shop
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Retsensent: tehn.tead.mag. Raivo Vettik, EPMÜ doktorant
 6. Vitali Krjukov
  Autokraana KS 3575A juhi töökeskkond
  Working environment of autocrane  KS 3575A operator
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Retsensent: tehn.tead.kand. Meeme Karolin
 7. Irina Otnjakina
  AS Samelin töökeskkonna riskianalüüs
  Risk assessment of working  environment  in  Samelin Stock Company
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: Toivo Vasar, AS Medicover Eesti
 8. Julia Nikolajenko
  OÜ Tarmetec töökeskkonna riskianalüüs
  Risk assessment of working environment  in Tarmetec Stock Company
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: Toivo Vasar, AS Medicover Eesti
 9. Vitali Terentjev
  Kartulihoidlate ergonoomiline hinnang
  Ergonomic assessment of potato storehouses
  Juhendaja: dots. Meeme Karolin
  Retsensent: tehn.tead.mag. Madis Pärli, EPMÜ doktorant

 

2001

Ergonoomika õppekava (diplomiõpe)

 1. Andrei Babkov
  Töökeskkond teravilja töötlemiskeskuses
  Juhendaja: teh.kand. Meeme Karolin
  Retsensent: lektor Kalev Laas
 2. Deniss Birjuk                 
  Buldooserijuhi töökeskkond “Aidu” karjääris
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Retsensent: teh.kand. Vello Meriloo
 3. Sven Levašov
  Lüpsja töökeskkonna mikrokliima
  Juhendaja: prof. Boris Reppo
  Retsensent: teh.mag. Einar Mikson, AS Sampo Grupp
 4. Svetlana Mogiljova
  Töökoha ergonoomilise diagnoosi meetodid
  Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent: lektor Indrek Tomson
 5. Marina Nevzorova
  AS Sangar töökeskkonna riskianalüüs
  Juhendaja:  lektor Alar Seiler
  Retsensent: Toivo Vasar AS Medicover Eesti töökeskkonnainsener 
 6. Natalja Nikolajeva
  Jelena Romanova
  Töökeskkonnaohutuse korraldamine ehitusettevõttes
  Juhendaja: Matis Luik
  Retsensent: lektor Alar Seiler
 7. Anna Rumjantseva
  Töökeskkonna mikrokliima sõnniku erineva eemaldamistehnoloogiaga sigalates
  Juhendaja: prof. Boris Reppo
  Retsensent: teh.mag. Einar Mikson, AS Sampo Grupp