2012

Magistriõppekava
Ergonoomika eriala

 1. Ksenia Joost
  Metallitöötlusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töökeskkond ja töövõime
  Working environment and work ability of bench operator in the metalworking plant of metal processing enterprise
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: lektor Oliver Sada
 2. Svetlana Galaganova
  Ettevõtte Elme Metall töötaja töökeskkond ja töövõime
  Company Elme Metall worker’s working environment and working ability
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: lektor Oliver Sada
 3. Kersti Kangro
  Ettevõtte UPM-Kymmene Otepää rekreatsioonikeskus
  Recreation center of company UPM-Kymmene Otepää
  Juhendaja: dots Arvo Leola
  Retsensent: lektor Oliver Sada
 4. Pille Kaur           cum laude
  AS Valga Haigla meditsiiniõdede töökeskkond ja töövõime
  Working environment and work ability of nurses at Valga Haigla
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: dots Viljo Viljasoo
 5. Piret Kliimak      cum laude
  Müraergonoomika alane koolituskava
  Training Program of Noise Ergonomics
  Juhendaja: lektor Matis Luik
  Konsultant: dots Terje Hõim
  Retsensent: lektor Mart Asi
 6. Regina Lensment
  Torusselüpsimasinate ergonoomilisus
  Ergonomicness of pipeline milking machines
  Juhendajad: dots Arvo Leola ja mag (tehn) Märt Reinvee
  Retsensent: emer.prof. Boris Reppo
 7. Kaie Mihkra
  Psühhosotsiaalsed ohutegurid meditsiiniõdede töökeskkonnas
  Psychosocial risk factors in nurses’ work environment
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: dots Arvo Leola
 8. Dagmar Teder
  Ergonoomika metodoloogiline käsitlus
  Methodological Approach of Ergonomics
  Juhendaja: lektor Oliver Sada
  Retsensent: mag (tehn) Triinu Nõu
 9. Ave Tihane      cum laude     
  KM Element OÜ moodulmajade tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime
  The work environment and workers’ working ability of modular homes producing department of KM Element OÜ
  Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
  Retsensent: mag(tehn) Märt Reinvee

 

           2011

          Magistriõppekava
          Ergonoomika eriala

1.  Mario Käära    
      Ettevõtte Arcelormittal Tallinn OÜ kuumtsinkimisliini operaatori töökeskkond ja töövõime
      Working environment and working ability of a galvanizing line operators at t ArcelorMittal Tallinn 
      Juhendaja dots. V. Viljasoo
      Retsensent emer.prof. B. Reppo
2.  Siim Sarapu 
      Ettevõtte AS Samelin tootmistsehhi töökeskkond ja töötajate töövõime
      Working environment and working ability of workers in a producing unit of Samelin plc
      Juhendaja emer.prof. B. Reppo
      Retsensent lektor O. Sada
3.  Kaie Kudre        cum laude
      Tööstusergonoomika tootmisettevõttes
      Industrial ergonomics in manufacturing company
      Juhendaja dots. V. Viljasoo
      Retsensent dots. A. Leola
4.  Eva Tiigimäe    cum laude
     Toote- ja ergodisaini värvusergonoomika
     Colour ergonomics of product- and ergo design
     Juhendaja dots. V. Viljasoo
     Retsensentdots. A. Leola 
5.  Jüri Milov
      Küttesüsteemidelpõhineva sisekliima töökindlus
     The reliability of indoor climate based on heating technologies
     Juhendaja dots. V. Viljasoo
     Retsensent emer.prof. B. Reppo
6.  Ove Raudsepp
     Toote- ja ergodisaini labor
     Laboratory of product- and ergo design
     Juhendajad: dots. V. Viljasoo, lektor L.-H. Taimla
     Retsensent dots. A. Leola
7.  Eve Nagel
      Töökeskkond ja tööohutus ehitusobjektil ning sellealane täiendõpe
     Working environment and safety at construction sites and safety training
     Juhendajad:lektor M. Luik, lektor L.-H.Taimla
     Retsensent teadur Sven Peets
8.  Virgo Vutt
     Valgustusstendi kavand
     Design of a light stand
     Juhendajad: teadur S. Peets,lektor L.-H. Taimla
     Retsensent dots. V. Viljasoo
9.  Annika Toit
     SA Tartu Teaduspargi Protolab'i freesimis- ja treimistehnoloogide töökeskkond ja töövõime
     Working environment and working ability of milling and turning technologists at the Tartu Science Park Foundation Protolab
     Juhendaja lektor O.Sada
     Retsensent emer.prof. B.Reppo
 

     2010

    Magistriõppekava
    Ergonoomika eriala

1.   Ilmar Ronk
       Mobiiltelefoni mõju töötaja füüsilisele ja psüühilisele töökoormatusele     
       Impact of mobile phone on worker’s physical and psychical energy load
       Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
       Retsensent: dots. Arvo Leola
2.  Olga Närgi
      Sõiduauto ergonoomilisus ja juhi füüsiline ning psüühiline töökoormatus
      Car ergonomics and driver’s physical and psychical energy load
      Juhendaja: dots. Arvo Leola
      Konsultant: lektor Tõnu Sõõro
      Retsensent: lektor Mart Asi
3.  Mariko Pedaja     cum laude
      Füüsilise töökoormatuse rgonoomika
      Ergonomics of physical workload
      Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
      Retsensent: dots. Arvo Leola
4.  Kristel Plangi        cum laude
      Töökeskkond ja selle mõju lao kaubakäsitleja töövõimele
      Work environment and impact on warehouse handler’s working ability
      Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo
      Retsensent: dots. Viljo Viljasoo 
5.  Triinu Nõu             cum laude
      Tolmu metodoloogiline käsitlus lähtuvalt küttesüsteemide mõjust sisekliimale
      Dust methodological treatment originated of heating systems influence to indoor climate
      Juhendaja: Viljo Viljasoo
      Retsensent: emer.prof. Boris Reppo
6.  Heiko Teern
      Valgustatuse ja valgustuse juhtimise rgonoomika 
      Ergonomics of illumination and lighting control
      Juhendajad: lektor Lilian-Hanna Taimla
                               lektor Matis Luik
       Retsensent:  dots. Viljo Viljasoo 


      2009
 
     Magistriõppekava
     Ergonoomika eriala

1.  Rainer Jõgeva       cum laude
      Masinajuhi töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe- ja täiendõppekursuse õppekava
      The program of health and safety training and advenced training for machine operator
      Juhendaja tehn.mag. Matis Luik
      Retsensent dotsent Arvo Leola
2.  Kristjan Jansen
      Füüsiline töökoormatus naismaalritel
      Physical workload of female painters
      Juhendajad dots. Viljo Viljasoo, prof. Mati Pääsuke (TÜ)
      Konsultant tehn.mag. Matis Luik
      Retsensent emer.prof. Boris Reppo
3.  Elis Meister
      Klienditeenindaja füüsiline töökoormatus
      Physical workload of customer support officer
      Juhendajad lektor Mart Asi, lektor Jaan Ereline (TÜ)
      Retsensent lektor Alar Seiler
4.  Kristel Oha         cum laude
      Kontoritöötajate füüsiline töökoormatus ja läbipõlemine
      The physical workload and burnout of office workers
      Juhendajad dotsent Viljo Viljasoo, dotsent Eda Merisalu (TÜ)
      Retsensent emer.prof. Boris Reppo
5.  Märt Reinvee      cum laude
      Raietöötaja energeetiline koormatus ja töövõime
      Loggers’  energetic load and working ability
      Juhendaja emer.prof. Boris Reppo
      Retsensent Einar Mikson, SA Arhimedes, konsultant, tehn.tead.dr.
6.  Janika Rõõmus       cum laude
      Iluteenindusettevõtte töökeskkonna  mõju töötajate füüsilisele ja psüühilisele töökoormatusele
      The influence of the working environment of a beauty salon to the physical and psychic energy  load of the workers
      Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
      Retsensent dotsent Arvo Leola
7.  Viktoria Suhhonenko       cum laude
      Töötehnoloogia biotehnilistes süsteemides
      Work technology in biotechnical systems
      Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
      Retsensent tehn.mag. Andres Oolberg
8.  Tõnn Veelmaa
      Sisekliima ergonoomika
      Ergonomics of indoor climate
      Juhendaja dotsent Viljo Viljasoo
      Retsensent lektor Mart Asi
 

     2008

     Magistriõppekava
     Ergonoomika eriala

 1. Alla Ilves
  Töökeskkonna riskianalüüsi metodoloogiline käsitlus
  Methodological handling of hazard analysis of working environment
  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: doktorant Viktoria Vinogradova
 2. Jekaterina Korb
  Töökeskkonna mõju töötajate töövõimele metalltoodete ja mehhanismide valmistamise
  ttevõttes AS Remeksi Keskus
  Influence of working environment on working capacity of workers at the metal products and
  echanisms enterprise Remeksi Keskus Ltd.

  Juhendaja: lektor Alar Seiler
  Retsensent: Matis Luik, tehn.tead.mag.
 3. Maris Parts
  Füüsilise ja psüühilise töökoormatuse ergonoomika
  Ergonomics of physical and psychical workload
  Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
  Retsensent: doktorant Liina Sihver
 4. Laura Tkatšova    cum laude  
  Viru Maakohtu töökeskkonna ergodisain ja töötajate töövõime
  Workspace ergonomic design and judges’ workability in Viru County court
  Juhendaja: lektor Mart Asi
  Kaasjuhendaja: dots. Eda Merisalu, Tartu Ülikool
  Retsensent: prof. Arvo Leola

           
          2007

          Magistriõppekava
          Ergonoomika eriala

1. Signe Henk
     Sisekliima ettevõtte AS DAN-EST Timber metallitsehhis
     Indoor climate in the metal workshop of DAN-EST Timber Ltd
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag. 
2. Kerttu Hiielaid   cum laude
     Bürooruumide sisekliima ja selle mõju töötaja töövõimele
     Indoor climate of offices and its effect to worker’s workability
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag. 
3. Jelena Karin
     Füüsilise ja psüühilise töökoormatuse ergonoomika labor
     Ergonomics laboratory of physical and psychical workload
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Anastassia Bajeva, Artium ITC OÜ konstruktor-modelleerija, tehn. tead. mag. 
4.  Liisi Luukas    cum laude
     Ergonoomika terminoloogia
     Terminology of ergonomics
     Juhendaja: lektor Mart Asi
     Retsensent: lektor Alar Seiler 
5.  Andres Oolberg
     Sisekliima AS Tiksoja Puidugrupp mööblitootmistsehhis
     Indoor climate in the furniture workshop of Tiksoja Puidugrupp Ltd
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag. 
6.  Liina Sihver
     Elektrokliima mõju töötaja füüsilisele ja psüühilisele töövõimele
     The influence of electroclimate on worker’s physical and psychical capacity
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Indrek Tomson, Kesko Agro Eesti AS tootejuht, tehn. tead. mag. 
7.  Viktoria Vinogradova   cum laude
     Materjalide sisekliimalised omadused
     The indoor climate properties of materials
     Juhendaja: dots. Viljo Viljasoo
     Retsensent: Natalia Bajeva, AS Tartu Maja Betoontooted tehnik-konstruktor, tehn. tead. mag. 
8.  Tatjana Veerme
     Valgustatus ja müratase loomakasvatushoonetes
     Light exposure and noise level in cattle breeding buildings
     Juhendaja: emeriitprof. Boris Reppo
     Retsensent: Oliver Sada, EMÜ doktorant, tehn. tead. mag.