Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
  2013.a. kaitstud lõputööd

 

Maarika Haidak       (Cum laude)
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste töökeskkond ja töövõime
Working environment and work ability of lectures and students in the Tartu Heath Care College
Juhendaja: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng,
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD
Kadri Kont
Klienditeenindajate töövõimelisus AS Olerex Räni teenindusjaama töökeskkonnas
Customer service workload of AS Olerex Räni service station
Juhendaja: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Alar Seiler, MSc
Franc-Paul Koppel
Administraatori töökeskkond ja töövõime teenindusettevõttes OÜ Waide
Receptionists working environment and work ability in service enterprise LLC Waide
Juhendaja: Matis Luik, MSc
Retsensent: Märt Reinvee, MSc
Kristjan Kõrgmaa
Töötajate füüsilise töövõime rekreatsioon
Recreation of workers physical workability
Juhendajad: Oliver Sada, PhD; Egge Haiba, Msc
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD
Reili Liiver       (Cum laude)
Kooliergonoomika metodoloogiline käsitlus õpetajate füüsilise ja psüühilise töökoormatuse näitel
Methodological Approach of School Ergonomics based on physical and psychic workload of teachers
Juhendajad: Viljo Viljasoo, PhD; Eda Merisalu, Dr.Med.Sci
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Merit Orro       (Cum laude)
Laboriergonoomika metodoloogiline käsitlus laboritöötajate  füüsilise ja psüühilise töökoormatuse näitel
Methodological Approach of Laboratory Ergonomics Based on Physical and Psychic Workload of Laboratory Workers
Juhendajad: Viljo Viljasoo, PhD; Mati Pääsuke, PhD
Retsensent: Arvo Leola, Dr.Eng
Signe Oru        (Cum laude)
Käsitööriistade konformsus
Conformity of hand held tools
Juhendaja: Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Matis Luik, MSc
Targo Pomerants        (Cum laude)
Sisekliima metodoloogia
Indoor climate methodology
Juhendaja: Viljo Viljasoo, PhD
Retsensent: Oliver Sada, PhD
Eleri Raudnagel        (Cum laude)
Ettevõtte Trump Metall OÜ töötajate töökeskkond ja töövõime
Working environment and working ability of workers at the company Trump Metall Ltd
Juhendaja: Oliver Sada, PhD
Retsensent: Arvo Leola, Dr.Eng