Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
  2014.a. kaitstud lõputööd

 

Lauri Kivimaa
Antropomeetriliste ja konstruktsiooni parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikud
Characteristics of connections between anthropometric and construction’s parametric attributes
Juhendajad: Oliver Sada, PhD; Viljo Viljasoo, PhD
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Jüri Kuzmin
Töötaja energeetilise koormatuse määramise PULSAVI meetod
PULSAVI method of determining employee energetic workload 
Juhendaja: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Oliver Sada, PhD
Andres Laur
Tööstusergonoomika tootmisettevõttes AS Voka Masin
Industrial Ergonomics: A case study on the Production Company AS Voka Masin 
Juhendaja: Alar Seiler, MSc
Retsensent: Arvo Leola, Dr.Eng
Ekaterina Ossipova
Kooliergonoomika metodoloogiline käsitlus tänapäeva klassiruumi töökeskkonna näitel
Methodological Approach of School Ergonomics Based on Today’s Classroom the Working Environment Example
Juhendaja: Oliver Sada, PhD
Retsensent: Märt Reinvee, MSc
Janor Soop
Diagnostikalabori töökeskkonna ergonoomilisus
Ergonomics of diagnostic laboratory’s working environment
Juhendajad: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng; Igor Kiiko, SA Pärnu Haigla keskkonnaspetsialist
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD
Rauno Tamm
Antropomorfne müra ja mürakaitsevahendite uurimisstend
Anthropomorphic test rig of noise and noise protection devices
Juhendaja: Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Matis Luik, MSc
Tiia Tamm
Ida-Tallinna Keskhaigla patoloogiakeskuse töökeskkonna riskihinnang ja ergonoomilisuse tase
East-Tallinn Central Hospital occupational risk assessment and level of ergonomics in pathology centre
Juhendaja: Viljo Viljasoo, PhD
Retsensent: Arvo Leola, Dr.Eng
Janno Välja
Instrumentaalmuusiku töökeskkond ja töövõime
Working environment and work ability of instrumental musician
Juhendajad: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng; Mati Pääsuke, PhD
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD