Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
  2015.a. kaitstud lõputööd

 

Hanna Doronina       (Cum laude)
Vibroteraapia mõju funktsionaalsele seisundile masinõmblejatele
The effect of vibrotherapy on functional condition in sewing-machine operators
Juhendajad: Ada Traumann, PhD; Mati Pääsuke, PhD
Retsensent: Alar Seiler, MSc
Karit Kikas
Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhis
Chemicals risk assessment in printing plant of plastic products’ factory
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Ada Traumann, PhD
Retsensent: Taavi Leola, MSc
Indrek Lepasaar
Kinnaste mõju käelisele osavusele
The effect of gloves on manual dexterity
Juhendajad: Ada Traumann, PhD; Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Arvo Leola, Dr.Eng
Rauno Müürsepp
Bussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevused
Bus drivers’ work environment, functional status and musculoskeletal disorders
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Mati Pääsuke, PhD; Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Triinu Sirge, MSc
Arles Nautras
Klaasipuhuja töökeskkond ja töövõime
Glassblower work environment and work ability
Juhendajad: Merisalu, Dr.Med.Sci, Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Oliver Sada, PhD
Riin Raimla       (Cum laude)
Tartu aeroobika- ja rühmatreeningsaalide sisekliima kvaliteet ja treenerite terviseseisund
Indoor climate quality and instructors’ health status in aerobic- and group training halls of Tartu
Juhendaja: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Annika Tennokese       (Cum laude)
Autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töökeskkond, funktsionaalne seisund ja ohutuskäitumine
Work environment, functional status and safety behaviour among employees of carglass manufacturing company
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Mati Pääsuke, PhD; Siim Ansberg, Saint-Gobain Glass Estonia SE kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ha ohutuse süsteemi juht
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Peeter Vaas
Kuluefektiivse elektromüograafi arendus
Development of affordable electromyograph
Juhendaja: Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci