Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
   2016.a. kaitstud lõputööd
 

Liis Hainla
Töökeskkonna ohutegurite ja öötöö mõju klienditeenindaja tervisele ja töövõimele
Impact of work environment risk factors and night work on health and work ability of the client service workers
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Arles Nautras, MSc
 
Kadi Hiir         (Cum laude)
Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi
Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators
Juhendaja: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci
Retsensent: Ada Traumann, PhD
Kristjan Kurrikoff
Tänavapuhastusmasina juhi töökeskkond ja terviseriskid
Street cleaning machine drivers work environment and health risks
Juhendaja: Triinu Sirge, MSc
Retsensent: Märt Reinvee, MSc
Vahur Luik
Täppishaarde jõuparameetrite uurimisstend
Test rig for the assessment of pinch grip’s strength parameters
Juhendaja: Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Kaidy Muhel
Toiduainetetööstusettevõtte tootmisosakonna töökeskkond ja töötaja energeetiline koormatus
Work environment and energy load of employees in the production department of the food processing industry
Juhendaja: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Alar Seiler, MSc
Mona Männaste         (Cum laude)
Masinõmblejate individuaalsed ja tööst tulenevad tegurid,  luu-lihasvaevused ning tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund enne ja pärast sekkumist
Individual and work specific factors and functional status and disorders of musculoskeletal system of sewing machine operators before and after intervention
Juhendaja: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci
Retsensent: Riin Raimla, MSc
Elen Pabo
Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse  koolituse vajalikkus Eestis
The necessity of training of child safety seat in motor vehicle
Juhendaja: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci
Retsensent: Oliver Sada, PhD
Nele Šott         (Cum laude)
Piimatööstusettevõtte  tootmistöötaja töökeskkond ning töövõime
Dairy employee’s work environment and work ability
Juhendaja: emer.prof. Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Retsensent: Alar Seiler, MSc
Ergo Tamm
Korduvate viskeliigutuste mõju ülajäseme funktsionaalsele seisundile sportlikul treeningul
The effect of repeated throwing motion on the function of upper limbs during sports training
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Mati Pääsuke, PhD; Teet Meerits, MSc
Retsensent: Boris Reppo, Dr.Sc.Eng
Sigrit Ülper         (Cum laude)
Üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse ja toereaktsioonide hindamine sõltuvalt tooli disainist ning arvutitöö eripärast
Assessment of changes in skeletal muscles’ electromyographic activity and sitting pressure distribution depending on chair design and computer work task among students
Juhendajad: Eda Merisalu, Dr.Med.Sci; Jaan Ereline, PhD
Retsensent: Triinu Sirge, MSc