Ergonoonika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
   2018.a. kaitstud lõputööd
 

Sander Aia
Lihaste bioelektrilise aktiivsuse normaliseerimine tööriista ergonoomilisuse hindamisel
Normalisation of muscle’s bioelectrical activity in assessment of ergonomic quality of hand tool
Juhendaja: Märt Reinvee
Retsensent: professor Mati Pääsuke
Anni Enn
Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses
Prevalence and dynamics of work accidents in Estonian agriculture
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: lektor Alar Seiler
Leila Juhanson        (Cum laude)
Masinatööstusettevõtte tootmistöötaja töökeskkond ja töövõime
Working environment and work ability of machinery industry manufacturing employees
Juhendaja: emeriitprofessor Boris Reppo
Retsensent: dotsent Oliver Sada
Kristiina Kallion
Kassapidaja selja funktsionaalne seisund ja terviseriskid
Back functional status and health risks in cashiers
Juhendaja:  nooremteadur Triinu Sirge
Retsensent: Märt Reinvee
Kertu Kattai        (Cum laude)
Loomaarsti töökoha ergonoomilisus ja skeleti-lihaskonna vaevused
Workplace ergonomics and musculoskeletal disorders among veterinarians
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: nooremteadur Triinu Sirge
Käti Kikas
Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis
Work environment and health of wood industry workers
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: emeriitprofessor Boris Reppo
Kätlin Kindsiko        (Cum laude)
Kontoritöötaja selja funktsionaalne seisund ja tervisriskid
Back functional status and health risks in office workers
Juhendajad: nooremteadur Triinu Sirge, professor Mati Pääsuke, Tartu Ülikool
Retsensent: professor Eda Merisalu
Marin Loorits        (Cum laude)
Veterinaarmeditsiini tudengite käelise vilumuse parendamine laparoskoopia simulatsiooni abil
Improvement of manual skills through laparoscopic simulation among veterinary medicine students
Juhendaja: professor Eda Merisalu
Retsensent: Märt Reinvee

Grete Must        (Cum laude)
Tööga seotud skeleti-lihasvaevused hooldustöötajatel: levimus ja seos tööprotsessi iseärasustega ning skeleti-lihassüsteemi funktsionaalse seisundiga
Work-related musculoskeletal discomfort among caregivers: prevalence and association with work process and musculoskeletal factors

Juhendajad: professor Eda Merisalu; professor Mati Pääsuke, Tartu Ülikooli
Retsensent: nooremteadur Assar Luha

Tauno Terve
Ukse avamismehhanism elektrilisele ratastoolile
Door opening mechanism for electric wheelchairs
Juhendaja: dotsent Eugen Kokin
Retsensent: dotsent Arvo Leola