Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)
   2019.a. kaitstud lõputööd

Alli Alas

Tegevusjuhendajate kognitiivne töövõime, tervis ja läbipõlemine sõltuvalt töökoormusest

Cognitive capacity, health and burnout among supervisors depending on workload

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent Ada Traumann, Tallinna Tehnikakõrgkooli  professor

 

Indrek Avi

Digitaalne õppematerjal luu- ja lihaskonna ülekoormushaiguste ennetamiseks

Digital learning material for the prevention of musculoskeletal disorders

Juhendaja Märt Reinvee

Retsensent professor Eda Merisalu

 

Markus Himma

Valgustuslahendused avalikel üritustel ja esineja valgustamise tingimused

Lighting solutions at public events and performer lighting conditions

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent spetsialist Märt Reinvee

 

5. Evelin Org

Kestev töötamine ja tervena vananemine tootmisettevõttes Ensto Ensek AS

Long-term working and healthy ageing in a manufacturing company Ensto Ensek AS

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent spetsialist Märt Reinvee

 

Agne Roogsoo

Betoontoodete ettevõtte töökeskkond ja töötajate tervis

Work environment and health of employees in concrete enterprise

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent emeriitprofessor Boris Reppo

 

Esta Sild

Lüpsja töökeskkond ja energeetiline koormatus lüpsikarusselliga farmis

Work environment and energetic workload among rotary parlour operators

Juhendaja emeriitprofessor Boris Reppo

Retsensent dotsent Arvo Leola

Mari-Liis Štrik-Ott

Elektromüograafia tagasisideseadme arendus

Development of electromyography biofeedback device

Juhendaja spetsialist Märt Reinvee

Retsensent professor Eda Merisalu