Ergonoomika eriala magistritööde kaitsjad ja kaitsmiskomisjon 2021. a.

Priit Põld                  cum laude
Ajateenijate skeleti-lihassüsteemi ülekoormussündroomi seos ilmastikuga sõjalise baaskursuse läbimisel
Musculosceletal overuse syndrome among conscripts and associations with weather conditions during basic military training
Juhendaja nooremteadur Assar Luha
Retsensent Mati Pääsuke, TÜ professor  

Julia Zvereva           cum laude
Psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju kokkade vaimsele tervisele ja kognitiivsele töövõimele
The impact of psychosocial risk factors on the chef´s cognitive capacity and mental health
Juhendaja professor Eda Merisalu
Retsensent Tiina Freimann, kaasprofessor, Tartu Tervishoiu Kõrgkool  

Hilja Pillisner
Kokkade skeletilihaste funktsionaalne seisund ja ülekoormushaiguste levimus
Musculoskeletal conditions and prevalence of overload diseases among chefs
Juhendaja professor Eda Merisalu
Retsensent  spetsialist Märt Reinvee

Eliise Kuul
Kooliõpilaste nutitelefoni kasutamine ja seotud terviseriskid
Smartphone use and the associated health risks among students
Juhendaja professor Eda Merisalu
Retsensent emeriitprofessor Boris Reppo

Marju Arumäe
Eesti mikroettevõtjate teadlikkus ja takistused tööohutuse ning töötervishoiu tegevustes
Employers’ occupational health and safety awareness and obstacles in micro-size enterprises of Estonia
Juhendaja professor Eda Merisalu
Retsensent  lektor Alar Seiler 

Triin Terasmaa           cum laude
Koostetööde ergonoomikalise hindamise meetodite võrdlus
Comparison of methods for ergonomic assessment of assembly operations
Juhendaja spetsialist Märt Reinvee
Retsensent Kristjan Jansen, AS Glamox HE - Kvaliteedijuht, Töökeskkonnaspetsialist, TÜ doktorant

Janne Udeküll            cum laude
Tööandjate hinnangud töökeskkonna ohuteguritele ja tööõnnetustele Eesti põllumajanduses
Employers’ assessments of occupational hazards and for accidents at work in Estonian agriculture
Juhendaja doktorant Anni Enn
Retsensent  emeriitprofessor Boris Reppo