Ergonoomika (Ergonomics) MAGISTRIÕPPEKAVA (436)    2022.a. kaitstud lõputööd

 

Merili Ilves

Korduvliigutustega tööülesannete ergonoomikaline hindamine

Ergonomic assessment of repetitive movement tasks

Juhendaja  vanemlektor Märt Reinvee

Retsensent õpetaja Alar Seiler

Liana Kurg

Lapsehoidjate tööstressi ja läbipõlemist mõjutavad tegurid Tartu linna näitel

Predictive factors of work stress and burnout among child care workers based on Tartu community example

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent  doktorant Kristi Vahur

Marge Kõiv

Kodukontorite hindamine distantsilt

Assessment of home offices from a distance

Juhendaja  vanemlektor Märt Reinvee

Retsensent professor Mati Pääsuke

Epp Mardi

Ergonoomikalabori disain

The Design of Ergonomics Laboratory

Juhendajad vanemlektor Märt Reinvee, professor Eda Merisalu

Retsensent õpetaja Alar Seiler

Mark-Julius Pikat

Eesti jalgpallikohtunike füüsiline ja vaimne töökeskkond

Physical and mental work environment among Estonian football referees

Juhendaja professor Eda Merisalu

Retsensent professor Mati Pääsuke

Raini Vaarask

Päästetöötajate töötingimused ja kognitiivsed nõudmised tööle

Working conditions of rescue workers and cognitive demands at work

Juhendajad professor Eda Merisalu, emeriitprofessor Boris Reppo

Retsensent  doktorant Assar Luha