TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
  2018.a. kaitstud lõputööd
 

Peeter Aadussoo
Pneumaatilise järjestiklülitusega käiguvahetusmehhanismi lahendus
H - lülitusega käigukastile

A pneumatic sequential gear shifting mechanism solution for a H- pattern gearbox
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: dotsent Risto Ilves

Krista Allik
Vedelkütuste katsetamine ja sertifitseerimine
Testing and certification of liquid fuels
Juhendaja: lektor Kaie Ritslaid
Retsensent: dotsent Arne Küüt

Roland Allmägi
Seadme Airmodus A20 kohandamine tahmaosakeste arvu mõõtmiseks sisepõlemismootorite heitgaasides
Adjustment of Airmodus A20 for measuring the quantity of soot particles in the exhaust gases of internal combustion engines
Juhendaja: dotsent Risto Ilves
Retsensent: lektor Kaie Ritslaid

Karl-Madis Kattai
Puksiirautojuhi töökeskkond ning kokkupuude müra ja vibratsiooniga
Tow truck driver’s working environment and exposure to noise and vibration
Juhendaja: nooremteadur Assar Luha
Retsensent: lektor Alar Seiler

Mirko Kaunis
Eesti Maanteeameti nõuetele vastav turvakaar Mitsubishi Colt CA0 näitel
A rollbar in confirmation with the Estonian road administration requirements on the example of Mitsubishi Colt CA0
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Elina Laks
Plastjäätmete taaskasutuse tehnoloogiate uurimus
Research of plastic wastes recycling technologies
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: nooremteadur Kaarel Soots

Ülar Lembke
Universaalsed ronimisrauad madal- ja keskpingeliinidel
Universal pole climbers for low- and medium-voltage lines
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Martin Lond
Automatiseeritud ettenihkega kettsaeraami eskiisprojekt
Design of chainsaw mill with automatic feeder
Juhendaja: dotsent Alexsander Liyvapuu
Retsensent: doktorant Indrek Virro

Artur Niinepuu
Diislikütused Eesti Vabariigi turul
Diesel fuels on the market of the republic of Estonia
Juhendaja: lektor Kaie Ritslaid
Retsensent: doktorant Keio Küüt

Raivo Rudissaar
Kasutatud rehvide taaskasutuse tehnoloogiate uurimus
Research of used tires recycling technologies
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: nooremteadur Albert Avarand

Anti Samsonov
Plahvatuslehtvormimise seade
Explosive forming device
Juhendaja: EMÜ Tartu Tehnikakolledži õppekava juht Heiki Lill
Retsensent: nooremteadur Kaarel Soots

Mihhail Tsõganov
Raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge FEM paketi juhend iseseisvaks tööks
Solid Edge FEM for independent study
Juhendaja: lektor Aare Aan
Retsensent: nooremteadur Vahur Rooni