TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
2019.a. kaitstud lõputööd

Christen Haamer           (Cum laude)

Diiseltoiteaparatuuride kestuskatsestend

Endurance test bench for diesel supply apparatus

Juhendajad dotsent Risto Ilves;

lektor Janar Kalder

Retsensent doktorant Keio Küüt

Alvar Inginen

Pöördadra Kverneland ES-85-100-2 modifitseerimine võistluskünniks

Modification of reversible plough Kverneland ES-85-100-2 for the competitive ploughing

Juhendaja: professor Jüri Olt

Retsensent: lektor Marten Madissoo

Aleksandr Kisseljov

Külmkapi korpuse koostamise ja liimimise seadme arendus

Development of refrigerator outdoor shell compilation and gluition device

Juhendajad lektor Lemmik Käis;

Tambet Holter, tootmisjuht, Inox Baltic OÜ

Retsensent dotsent Risto Ilves

Rasmus Kodres

Laotöö töökoormuse planeerimine Cleveron AS näitel

Warehouse resources planning system based on Cleveron AS study

Juhendajad lektor Marten Madissoo

Andres Sampka, Tootmisdivisjoni juht, Cleveron AS

Retsensent operaator Indrek Virro

Danno Nool

Gaasiseadme paigaldamine GAZ 21 mootorile

Installing a gas unit on the GAZ 21 engine

Juhendajad doktorant Keio Küüt

Arne Küüt, Tartu KHK, autoosakonna juhataja

Retsensent lektor Marten Madissoo

Elari-Eser Ohu

Seemnekasvatustalu sorteerla modifitseerimine

Upgrading of seed cleaning facility of a seed farm

Juhendaja professor Jüri Olt

Retsensent Arne Küüt, Tartu KHK, autoosakonna juhataja

Toomas Otsatalo

Tagaroopsaha projekt

Rear blade project

Juhendaja lektor Aare Aan

Retsensent lektor Lemmik Käis.

Karl Valter Pall

Soolveetehnoloogial põhineva kütuseelemendi karakteristikud

Characteristics of a fuel cell based on saltwater technology

Juhendaja dotsent  Risto Ilves

Retsensent lektor Lemmik Käis

Raido Raudsepp

Bandvagn 206 alusraamile hüdroajami projekt

Bandvagn 206 base frame hydraulic drive project

Juhendaja lektor Marten Madissoo

Retsensent nooremteadur Vahur Rooni

Viljar Soots

Biokütused Eesti Vabariigi turul fossiilsete kütuste segudes

Biofuels on the Estonian market in mixtures of fossil fuels

Juhendaja lektor Kaie Ritslaid

Retsensent doktorant Keio Küüt

Swen Tuvi

Torumaterjali automaatse kinnitamise seade  töötluskeskusele

Pipe material automatic clamping device for a processing center

Juhendaja lektor Marten Madissoo

Retsensent  nooremteadur Vahur Rooni

Sander Värä

Kütusekulu mõõteseade reaspumbaga diiselmootorile

Fuel consumption device for diesel engine with inline injection pump

Juhendajad dotsent Risto Ilves

Arne Küüt, Tartu KHK, autoosakonna juhataja

Retsensent doktorant Keio Küüt