Bakalaureuse kaitsmiskomisjon ja 
tootmistehnika (tehnika ja tehnoloogia õppekava) eriala lõputööde kaitsjad

2020. a.ergonoomika eriala lõputöö kaitsja

ergonoomika eriala

Ragne Vaher 
Töötervishoiu ja -ohutusalane õpe Eesti riiklikus kõrgharidussüsteemis
Occupational health and safety training in the national higher education system in Estonia
Juhendaja professor Eda Merisalu
Retsensent dotsent Arvo Leola


tootmistehnika eriala

Juri Hazov
Diiselmootori toitesüsteemi pihustusrõhu mõju tahma moodustumisele
Influence of spray pressure in diesel engine fuel system on exhaust soot
Juhendaja dotsent Risto Ilves
Retsensent lektor Marten Madissoo

Janar Juss  
Open UAV drooni tiiva ja saba kinnitused
Wing and tail attachment points on Open UAV drone
Juhendaja lektor Marten Madissoo
Retsensent operaator Indrek Virro

Taavi Meus  
Telik open UAV droonile
Landing gear for open UAV
Juhendaja lektor Marten Madissoo
Retsensent operaator Indrek Virro

Karel Niinepuu
Masinaelementide labori arendus
Development of the machine elements laboratory
Juhendaja teadur Kaarel Soots
Retsensent lektor Lemmik Käis

Egert Pedassaar
3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia
Postprocessing technology of 3D printed parts
Juhendajad teadur Kaarel Soots, nooremteadur Tormi Lillerand
Retsensent teadur Tõnu Leemet

Tanel Rammo  
Pilliroost joogikõrte tootmisliini automatiseerimine
Automation of a reed-drinking-straws production line
Juhendaja lektor Marten Madisso
Retsensent lektor Aare Aan