Bakalaureusetööde kaitsmiskomisjon ja
tootmistehnika (tehnika ja tehnoloogia õppekava) eriala lõputööde kaitsjad

tootmistehnika eriala
 

Magnus Kuusik
Utiliseeritud sõidukite hävitamiseks kasutatavate metallipurustite uurimus
Research of Metal Crushers Used to Destroyed Utilized Vehicles
Juhendaja lektor Lemmik Käis
Retsensent vanemlektor Kaarel Soots

Janek Laisaar
Pihustusrõhu mõju sädesüütega mootori võimekusparameetritele erinevate kütusesegude kasutamisel
The effect of injection pressure on spark ignition engine output parameters using different fuel blends
Juhendajad dotsent Risto Ilves, spetsialist Keio Küüt
Retsensent vanemlektor Marten Madissoo

Risto Liiv
Pi
devprotsessilise mahlapressi eskiisprojekt
Conceptual design of a continuous process juice extractor
Juhendaja vanemlektor Kaarel Soots
Retsensent professor Jüri Olt

Gabriela Müürsepp
Automaatne stardijoon autorallis
Automatic startline in rally
Juhendaja vanemlektor Marten Madissoo
Retsensent Tormi Lillerand

Marten Pulles
Mootoriõli Yacco Extreme GT sobivus ringrajasõidule ja driftiks võrreldes Mannol Diesel Turbo ja Lotos Oil Diesel Fleet mootoriõlidega
Engine oil Yacco Extreme GT suitable for circuit and drift compared to Mannol Diesel Turbo and Lotos Oil Diesel Fleet
Juhendaja lektor Kaie Ritslaid
Retsensent spetsialist Keio Küüt

Karl Valdre
Pargipuhastusimuri konstrueerimine
Constructing a leaves vacuum machine
Juhendajad professor Jüri Olt, tehnik Mihhail Rešetjuk
Retsensent vanemlektor Kaarel Soots