TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
   2014.a. kaitstud lõputööd

Karl Englas
Puulõhkuri PLH-100 edasiarendus
Log splitter PLH-100 further development
Juhendajad: Roland Mõtlik, Tarmetec OÜ kvaliteedijuht, MSc; lektor Peeter Nõmm
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Oliver Karindi
Teraviljasorteeri projekt
Project of grain cleaner
Juhendajad: lektor Peeter Nõmm;
Ivo Voor, NORDGRAIN MACHINERY OÜ juhatuse liige, MSc
Retsensent: assistent Aare Aan
Kristo Kruus
Käigukasti MTX75 optimeerimine N7A mootori karakteristikuga
MTX75 gearbox optimization for suiting the characteristics of the N7A engine
Juhendaja: lektor M. Madissoo
Retsensent: lektor Arne Küüt
Peeter Kukumägi
Vesinikkolbmootori toitesüsteem
Fuel supply system for hydrogen piston engine
Juhendaja: doktorant Risto Ilves
Retsensent: lektor Arne Küüt
Mart Laanelepp
Tehniline lahendus pulverisaatortoiteseadme kasutamiseks hargpritsena
Technical solution for using pulverizing fuel supply system as multipoint injection

Juhendaja: doktorant Risto Ilves
Retsensent: dotsent Villu Mikita
Hando Leichter
Väikese töömahuga sisepõlemismootori katsestend
Test bench for small displacement internal combustion engine
Juhendaja: lektor Arne Küüt
Retsensent: doktorant Risto Ilves

Theimo Lehtveer
Voolavlaastu murdik
Chip Breaker
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Jaanus Allas
Argo Rossner        (Cum laude)
Mitmekihiline terahoidik
The multiple layer cutting tool holder
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Jaanus Allas
Erki Saar
Muldade liigtihenemine raskete masinate toimel
Soil over compaction by means of heavy machines
Juhendaja: dots. Edvin Nugis
Retsensent: dotsent Jaan Kuht, PKI
August Tammeorg
Traktori ökonoomsed koormusrežiimid
Economic load modes of the tractor
Juhendaja: dotsent Villu Mikita
Retsensent: lektor Arne Küüt
Priit Veeber
Kaherealine kartulipanur väikese veojõuklassiga traktoritele
Two-row potato planter to tractors of low-traction
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Peeter Nõmm