TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
2015.a. kaitstud lõputööd

 

Taavi Kaus
Põllutöömasinate juhtimise õppestend
Training stand for agricultural machinery operation
Juhendaja professor Jüri Olt
Retsensent lektor Priit Värnomasing
Tanel Kirs
Mobiilsete tehniliste vahendite mõju Tartumaa mullale
Influence of mobile technical means on soil of Tartu county
Juhendaja dotsent Edvin Nugis
Retsensent emeriitdotsent Jaan Kuht
Toomas Laun
Hiiumaa põllumulla füüsikalise seisundi hindamine uudsete indikaatorite abil
Assessment of arable soils physical condition of Hiiumaa by using modern indicators
Juhendaja dotsent Edvin Nugis
Retsensent dotsent Enn Lauringson
Allan Leiaru
Lõuna-Eesti põllumuldade tallatavuse seire ja komplekshindamine
Complex evaluation of compactedness of South-Estonia arable soils
Juhendaja dotsent Edvin Nugis
Retsensent emeriitdotsent Jaan Kuht
Hardi Pilvet
Lisamaterjalist varraste paigutus treitera pidemesse
The placement of additional material bars in to the tool holder
Juhendajad: lektor Marten Madissoo; lektor Alexander Liyvapuu
Retsensent lektor Jaanus Allas
Henri Rahuoja
Kolbmootori biomanustega vedelkütused
Liquid fuels with bio-additives for piston engine
Juhendaja dotsent Arne Küüt
Retsensent professor Jüri Olt
Ilmar Riisalo
Terikute püsivusaja uurimine välistreimisel
Tool life investigation of turning inserts
Juhendajad: lektor Jaanus Allas; teadur Tõnu Leemet
Retsensent teadur Eron Adoberg, Materjalitehnika instituut, Tallinna Tehnikaülikool
Vahur Rooni
Lignotselluloosse toorme lagundamine plahvatusliku rõhumuutuse meetodil
Degradation of lignocellulosic raw material using explosive decompression
Juhendaja vanemteadur Timo Kikas
Retsensent Rain Kesperi, MSc, Tartu Linnamajanduse osakonna teedeteenistus, kaevelubade peaspetsialist
Tõnis Siht
Silindriline fotobioreaktor mikrovetikate kasvatamiseks
Cylindrical photobioreactor for the cultivation of microalgae
Juhendajad vanemteadur Timo Kikas; noorem teadur Lara Podkuiko
Retsensent professor Jüri Olt
Janno Särki
Teraviljamuljuri M-700 arendus
Development of grain grimper M-700
Juhendaja lektor Priit Värnomasing
Retsensent professor Jüri Olt
Leho Varik
Kütuse viskoossuse mõju vastastikku pihustatud kütusejugadega moodustatud küttesegule
The effect of the viscosity of the fuel on the fuel mixture formed with mutually sprayed fuel jets
Juhendaja spetsialist Risto Ilves
Retsensent dotsent Villu Mikita