TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
  2016.a. kaitstud lõputööd

Keio Küüt
Kestuskatsestend biokütuste mõju uurimiseks diiseltoiteaparatuuri töödetailidele
Endurance test bench to research impact of biofuels to diesel fuel supply apparatus work details
Juhendaja: teadur Risto Ilves, PhD
Retsensent: lektor Marten Madissoo, MSc
Mikk Paavel
Küüslauguõisikute mehaaniline kõristi
Harvester for garlic scapes
Juhendaja: lektor Priit Värnomasing, MSc
Retsensent: prof. Jüri Olt, DSc
Ago Ütt-Ütti
Sõiduki mootori programmeeritava juhtmooduli seadistamise metoodika dünamomeetrilises stendis
Methodology for tuning vehicle standalone engine fuel injection system in dynamometric stand
Juhendaja: lektor Marten Madissoo, MSc
Retsensent: teadur Risto Ilves, PhD