TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
  2017. a. kaitstud lõputööd

Albert Avarand
Siirdesüsteemi konstrueerimine korstnagaasis leiduva süsihappegaasi sidumiseks mikrovetikate biomassi fotobioreaktoris
Design of the transition system for sequestration of CO2 from flue gas into microalgal biomass in a photobioreactor
Juhendaja: professor Timo Kikas
Retsensent: professor Jüri Olt

Egon Hermanson
3D printimine termoplastse polüuretaaniga
The 3D printing with thermoplastic polyurethane
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: teadur Tõnu Leemet

Karl Kadaja
Traktori veoratta libisemine sõltuvalt rehvirõhust eri tüüpi pinnasel ning kaldel
Tractor’s traction wheel sliping depending on tire pressure on different terrain and slope
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: professor Jüri Olt

Kuldar Kark
Lõikegeomeetria mõju höövlinoa kulumisele
Effect of the cutting geometry on planer tool wear
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: dotsent Arne Küüt
Kaubo Kesküla
Kilemultškoguri arendusprojekt
Plastic film collector development project
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: teadur Tõnu Leemet
Andre Kukke
Eeluuring droonitranspordil põhineva siseposti korraldamisest Eesti Maaülikooli linnakus
Prestudy of mail management based on drone transportation at the campus of Estonian University of Life Sciences
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Kevin Liimask
Vertikaalselt koormatud sõiduki rehvi katsestendi väljatöötamine
Development of a vertically loaded tyre test bench
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: professor Jüri Olt
Priit Lille       (Cum laude)
Vedrustamata massi mõju mootorratta BMW f650gs sõiduomadusele
The effect of unsprung mass on driving quality on the basis of BMW f650gs
Juhendaja: teadur Tõnu Leemet
Retsensent: lektor Risto Kõiv, TTÜ, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Marten Noorem
Pneumosõiduki jõuülekande projekt
Pneumatic vehicle power transmission project
Juhendaja: lektor Aare Aan
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Mailis Polma
Freesimise mõju materjali pinnale AISI 316L näitel
The effect of milling upon material surface integrity based on AISI 316L
Juhendaja: teadur Tõnu Leemet
Retsensent: Jaanus Allas, MSc

Indrek Virro       (Cum laude)
Metoodilised võimalused tööstusroboti kasutamiseks õppetöös
Methodical possibilities using industrial robot for teaching
Juhendajad: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Hardi Hõimoja