TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
  2018. a. kaitstud lõputööd

 

Veiko Ilumäe
Neljanda vahutootmisliini rekonstrueerimine
Reconstruction of 4th foam production line
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: dotsent Arvo Leola

Andrei Jevtuševski        (Cum laude)
Energiatõhus ventilatsioon TOCI OÜ uue tootmishoone näitel
Energy-efficient ventilation of new production building of TOCI OÜ

Juhendajad: Vahur Põder, Tari AS insener-grupijuht, PhD; dotsent Arne Küüt
Retsensent: nooremteadur Erkki Jõgi

Mihkel Keisk
Temperatuuriregulaator lignotselluloosse biomassi eeltöötlussüsteemile
Temperature regulator for lignocellulosic biomass pretreatment system

Juhendajad: nooremteadur Vahur Rooni; nooremteadur Erkki Jõgi
Retsensent: lektor Janar Kalder

Kaspar Kelgo
Põllumajandusmasinate katsestend
Test bench for agricultural equipment

Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Aare Aan

Vidrik Kört
Mobiilne teekatte seisundi määramise seade
Mobile road surface state detector

Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Rainis Laanemets
Tahavaatepeeglite puhastuse süsteem veokile
Rear-view mirror cleaning system for truck

Juhendajad: teadur Tõnu Leemet; nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: nooremteadur Vahur Rooni

Andreas Mänd
Välistrenažööride arendus
Development of outdoor gym equipment

Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: nooremteadur Vahur Rooni

Kristjan Pihlo
Kallurhaagise projekt
Dumper trailer project

Juhendaja: lektor Aare Aan
Retsensent: dotsent Arne Küüt

Vilnis Polis
Lämmastikplahvatusel põhineva laboratoorse eeltöötlusseadme plahvatussüsteemi konstrueerimine
Design and construction of the explosion system for laboratory pretreatment device based on nitrogen explosion

Juhendajad: professor Timo Kikas; nooremteadur Vahur Rooni
Retsensent: Rain Kesperi, MSc YIT Infra Eesti AS, projektijuht

Karel Tops
Poolautomaatne välikaabli kerimis- ja hooldusmehhanism
Semi-automatic winder and maintenance mechanism for army cable

Juhendajad: doktorant Vahur Rooni;
Tarmo Aia (Eesti Kaitsevägi, Strateegiline sidekeskus,
arendussektori ülem, BSc); Gunnar Manglus (AT & G OÜ juhatuse liige)
Retsensent: teadur Tõnu Leemet

Kristjan Türk        (Cum laude)
Optimeeritud klapisüsteemi projekt pneumaatilise ajamiga mootorile projekti „Pneumobiil 2018“ raames
Optimized valve system for pneumatic motor for project „Pneumobiil 2018“
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Aare Aan

Alvar Vool
Eesti ametiasutuste sõidukite arvestusmeetodid ja nende rakendamine
Estimation methods of the Estonian authorities vehicles and their implementation

Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: professor Jüri Olt