TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)
  2019.a. kaitstud lõputööd

Siim Kaaver

Küttepuude toormaterjali etteande estakaadi projekt

Firewood raw material log deck project

Juhendaja lektor Aare Aan

Retsensent   teadur Kaarel Soots

Sander Kallissaar

Metoodilised võimalused manipulaatori kasutamiseks õppetöös

Methodical possibilities using manipulator for teaching

Juhendajad CT operaator Indrek Virro

Retsensent lektor Aare Aan

Argo Kenk             (Cum laude)

APJ freespingi makroprogrammeerimine

Macro programming for CNC milling machine

Juhendaja teadur Tõnu Leemet

Retsensent Jaanus Allas; tööpinkide tehnoloog programmeerija, koolitaja

Alari Kukk

Õppevahend pöördlaua kasutamisest CNC-töötlemiskeskuses

Teaching aid for usage of rotary table at CNC milling centre

Juhendaja teadur Tõnu Leemet

Retsensent Jaanus Allas; tööpinkide tehnoloog programmeerija, koolitaja

Rikko Leheveer

Vertikaalne fotobioreaktor Spirulina kasvatamiseks koduse kasutamise eesmärgil

Vertical photobioreactor for household Spirulina cultivation

Juhendaja professor Timo Kikas

Retsensent  teadur Merlin Raud

Tormi Lillerand     (Cum laude)

Poolautomaatne vakumeerimisfunktsiooniga purgikaanetamisseade

Semi-automatic jar closing machine with vacuuming function

Juhendaja lektor Marten Madissoo

Retsensent lektor Aare Aan

Rauno Raudsepp

Süsinikfiiberelemendiga tugevdatud sisetreiterahoidik

Carbon fiber reinforced internal turning tool holder

Juhendaja lektor Marten Madissoo

Retsensent teadur Tõnu Leemet