Magistritööde kaitsjad ja kaitsmiskomisjon 2020. a.

Roland Allmägi  
Membraanmootori projekt
Membrane engine project
Juhendaja dotsent Risto Ilves
Retsensent professor Jüri Olt

Hannes Kurgpõld  
Teravilja koppelevaatori pöördjaoturi motoriseerimine
Motorized Rotary Distributor for a Grain Elevator
Juhendaja lektor Marten Madissoo
Retsensent nooremteadur Vahur Rooni

Argo Mirk  
Elektrifrees
Electric Miller
Juhendaja professor Jüri Olt
Retsensent lektor Riho Kägo

Peeter Pihlakas 
Manuaalse formaatsaagimise töökoha robotiseerimine
Robotizing of manual format sawing
Juhendaja operaator Indrek Virro
Retsensent lektor Aare Aan

Rauno Põldaru
Alternatiivkütuste põlemisprotsess vabalthingavas diiselmootoris
Combustion process of alternative fuels in a naturally aspirated diesel engine
Juhendaja dotsent Risto Ilves
Retsensent doktorant Keio Küüt

Roland Tarum 
Kompakttuulegeneraator
Compact wind generator
Juhendaja professor Jüri Olt             
Retsensent Gennadi Arjassov, TalTech dotsent

Valmar Kütt (kinnine kaitsmine) 
Biolagunevate ja komposteeruvate lauanõude tootmistehnoloogia
Production technology of biodegradable and compostable tableware
Juhendaja professor Jüri Olt
Retsensent teadur Kaarel Soots