Magistritööde kaitsjad ja  kaitsmiskomisjon 2021. a.

Eduard Herm
Õppevahend koordinaat-mõõtemasina (CMM) kasutamiseks
Learning materials for the coordinate measuring machine
Juhendaja teadur Tõnu Leemet
Retsensent vanemlektor Kaarel Soots

Martin Lond              cum laude
Kartulisektorite lõikurseade
Potato wedging machine
Juhendaja nooremteadur Tormi Lillerand
Retsensent vanemlektor lektor Marten Madissoo

Toomas Otsatalo      cum laude
Väetusroboti platvormi arendus
Development of fertilization robot platform
Juhendaja  nooremteadur Tormi Lillerand
Retsensent vanemlektor Marten Madissoo

Anti Samsonov
Kinnitusrakistuse loomine 3-teljelise CNC töötlemiskeskuse tarbeks
Fixture design for 3-axis CNC milling centre
Juhendaja teadur Tõnu Leemet
Retsensent  Jaanus Allas,  Lihtsad Linnamehed OÜ, APJ tööpinkide tehnoloog - programmeerija