TOOTMISTEHNIKA (production engineering) MAGISTRIÕPPEKAVA (437)   2023.a. kaitstud lõputööd
 

Priit Auväärt

Jagatud veoskeemiga hübriidajami efektiivsuse analüüs

Efficiency analysis of the split axle hybrid drive

Juhendaja nooremprofessor Marten Madissoo

Retsensent kaasprofessor Risto Ilves

Janar Juss

Kergemassilise platvormhaagise arendus

Development of a lightweight flatbed trailer

Juhendaja nooremteadur Tormi Lillerand

Retsensent teadur Vahur Rooni

Tarko Juuse

Üksikkorras valmistatud sõiduk

Custom made vehicle

Juhendaja nooremteadur Tormi Lillerand

Retsensent nooremprofessor Marten Madissoo

Magnus Kuusik

Põldroboti teenindusjaama komposiitmaterjalist pealisehitise arendus

Development of a composite superstructure for agriculture robot service station 

Juhendaja nooremteadur Tormi Lillerand

Retsensent lektor Margus Arak

Armand Pellja        cum laude

Põllundusroboti hooldejaama metallsõrestikuga pealisehitise arendus

Field robot servicing station platform development

Juhendajad nooremteadur Tormi Lillerand, professor Jüri Olt

Retsensent teadur Vahur Rooni