TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
  2013.a. kaitstud lõputööd

Hanna Doronina
Kontoritöötaja töövõime rekreatsioon vibratsioonimeetodil
Office worker’s work ability recreation through vibration
Juhendaja: Viljo Viljasoo, PhD
Retsensent: Oliver Sada, PhD

Andres Hirv
Traadivalts
The wire rolling mill

Juhendaja: Lemmik Käis, MSc
Retsensent: Marten Madissoo, MSc

Jaak Järvpõld
Diislikütuste kvaliteedihindamine
The quality assessment of diesel fuels

Juhendaja: Villu Mikita, PhD
Retsensent: Risto Ilves, MSC

Riivo Jürma
Kaherealine kartulipanur väiketraktorile TZ-4K-14
Two-row potato planter for the small tractor TZ-4K-14

Juhendaja: Lemmik Käis, MSc
Retsensent: Andres Menind, MSc

Marko Kelner
Traktorite karakteristikute võrdlus
Tractors characteristics comparison

Juhendaja: Tõnu Sõõro, PhD
Retsensent: Risto Ilves, MSc

Allan Kukk
Väiketalus ehitatud ratastraktor
In a small-sized farm constructed wheel tractor

Juhendaja: Marten Madissoo, MSc
Retsensent: Risto Ilves, MSc

Martin Kuslap
Teraviljakülviku täiteseade haagise 2-PTS-4 baasil
Drill refilling device based on trailer 2-PTS-4

Juhendaja: Andres Menind, MSc
Retsensent: Arne Küüt, MSc

Jane Leeben
Ergonoomiline töökeskkond ettevõttes Rauduks
Ergonomical working environment in manufacturing department of company Rauduks
Juhendaja: Arvo Leola, Dr.Eng
Retsensent: Boris Reppo,Dr.Sc.Eng

Svetlana Mohhareva
Istumisasendite ergonoomika
Sitting Postures Ergonomics
Juhendajad: Viljo Viljasoo, PhD; Märt Reinvee, MSc
Retsensent: Matis Luik, MSc

Rauno Müürsepp
Traktorijuhi töökeskkonna ergonoomilisus
Ergonomics of tractor driver's working environment
Juhendaja: Oliver Sada, PhD
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD

Arles Nautras
Füsioloogilised ja keemilised ohutegurid ehitustöödel
Physiological and chemical risk factors in construction works
Juhendaja: Risto Ilves, MSc
Retsensent: Märt Reinvee, MSc

Hardi Pilvet
Täiustatud pulverisaatortoitesüsteem ottomootoril
An improved pulverizing fuel supply system on Otto-cycle engine

Juhendaja: Risto Ilves, MSc
Retsensent: Villu Mikita, PhD

Varmo Põder
Kõvasulampuuride pinnete püsivuse eksperimentaalne uurimus
Experimental study on cemented carbide drills

Juhendajad: Tõnu Leemet, PhD; Marten Madissoo, MSc
Retsensent: Jaanus Allas, MSc

Henri Rahuoja
Kütuselisandi STP S54200 mõju diiselmootori väljundparameetritele
Impact of fuel additive STP S54200 on diesel engine output parameters

Juhendaja: Risto Ilves, MSc
Retsensent: Villu Mikita, PhD

Riin Raimla
Töökeskkonna  ergonoomika iluteenindusettevõttes
Ergonomics of working environment in the beauty service company
Juhendaja: Märt Reinvee, MSc

Retsensent: Alar Seiler, MSc

Ilmar Riisalo
Mustikasorteer
Blueberry sorter

Juhendaja: Kaarel Soots, MSc
Retsensent: Jüri Olt, DSc

Ergo Sepp
Teraviljakülviku valimine ‑ alused ja mudel
Choosing of a grain seeder – fundamentals and modelling

Juhendaja: Kalvi Tamm, PhD
Retsensent: Arne Küüt, MSc

Marius Sipsakas
Laboratoorne sammskreeperseade
Laboratory step-scraper device

Juhendaja: Arvo Leola, Dr.Eng
Retsensent: Oliver Sada, PhD

Annika Tennokese
Töökeskkond ettevõtte Enics Eesti AS tootmistsehhis
Working environment in manufacturing department of Enics Eesti AS
Juhendaja: Viljo Viljasoo, PhD
Retsensent: dotsent Arvo Leola, Dr.Eng

Leho Varik
Pulverisaatortoitesüsteem survesüütega mootoril
The pulverizing fuel supply system on a compression-ignition engine

Juhendaja: Risto Ilves, MSc
Retsensent: Villu Mikita, PhD

Peeter Vaas
Välise tugi-liikumisrakise mõju inimese töökoormatusele
Effect of external musculoskeletal mechanism on human work strain
Juhendaja: Oliver Sada, PhD
Retsensent: Viljo Viljasoo, PhD