TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
   2014.a. kaitstud lõputööd

Rain Drenkhan
Kaldareha veetaimede eemaldamiseks
Plucking rake for aquatic plants
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Priit Värnomasing
Hendrik Hunt
Landini Turbolift esilaaduri tööseadiste mehhaniseeritud kiirühendus
Mechanized quick attach system for Landini Turbolift frontloader tools
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Arne Küüt
Aivo Inginen
AS Tartu Agro teraviljakeskuse tehnoloogia rekonstruktsioon
The reconstruction of AS Tartu Agro grain center technology
Juhendaja: dotsent Arvo Leola
Retsensent: Veiko Hirsnik, AS Tartu Agro, insener, MSc
Ott Juhkam
Kolmekihiline damaskuse teras
3 Layers Damascus steel
Juhendaja: projektijuht Kaarel Soots
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Karl Kadaja
Viilkatuse puhastusseade
Gable roof cleaning device
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: assistent Aare Aan
Kristjan Kurrikoff
Töökeskkond ja tööohutus ettevõttes Büroodisain OÜ
Work environment and safety at enterprise Büroodisain OÜ 
Juhendaja: lektor Alar Seiler, mag(tehn) Triinu Sirge
Retsensent: dotsent Arvo Leola
Keio Küüt
Ühisanumtüüpi diiseltoiteaparatuuri kestuskatsestend
Endurance test bench for common rail diesel fuel supply apparatus
Juhendaja: doktorant Risto Ilves
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Taavi Lassmann
Kasemahla kogumistehnoloogia
Birch sap harvesting technology
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: dotsent Arvo Leola
 
Mihkel Liesment
Koosteliini modifikatsioonide analüüs
Analysis of assembly line modifications
Juhendajad: lektor Erkki Jõgi; Tõnu Lepp, Hanza Mechanics Tartu AS, vanemtehnoloog, MSc
Retsensent: lektor Peeter Nõmm
Vahur Luik
Töökeskkond puidutöötlemise ettevõttes AS Textuur
Working environment in timber processing company AS Textuur
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: lektor Taavi Leola
Matheas Mändlo
Päikesepaneelide paigaldamise võimalikkusest ja tasuvusest Tartu linnas 6 kW nimivõimsusega süsteemi näitel
Installation possibilities and profitability of solar panels on the example of a 6 kW system in Tartu
Juhendaja: lektor Maido Märss
Retsensent: professor Andres Annuk
Mona Männaste
Raamatukogu töökeskkonna ergonoomilisus
Ergonomical working environment in library
Juhendaja: dotsent Viljo Viljasoo
Retsensent: dotsent Oliver Sada
Tanel Olev
Jaoturlaaduri TZK-30 arendus
Development of store loader TZK-30
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Siim Pärsik
Eri tüüpi teraviljakülvikute võrdlev analüüs
Comparative analysis of different types of seed-drills
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: assistent Aare Aan
Raimo Sild
Liimainete kasutamine furgoonide ehituses
Usage of adhesives in the construction of wagons
Juhendaja Martin Trükmann, Interfurgo OÜ, tootmisjuht, MSc
Kaasjuhendaja: teadur Tõnu Leemet
Retsensent: projektijuht Kaarel Soots
Siim Sulamägi
Liimpuidu käsipressi projekt
Project of manual press for laminated timber production
Juhendaja: lektor Alexander Liyvapuu
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Ergo Tamm
Töökeskkond Tartu Ülikooli spordihallis
The working environment in the Tartu University sports hall
Juhendaja: lektor Taavi Leola
Retsensent: dotsent Viljo Viljasoo
Martin Toots
Maastikukulgur masinalises mustikaviljelustehnoloogias
All terrain vehicle for mechanical blueberry cultivation
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: projektijuht Kaarel Soots
Guido Zimmermann
Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna riskianalüüs Empower AS näitel
Risk Analysis of Electrical Distributive Network Installer's Working Environment: Based on Empower AS 
Juhendaja: lektor Alar Seiler
Retsensent: lektor Matis Luik