TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
2015.a. kaitstud lõputööd

Georgi Amelin
Lihatoodete lõikamismasina projekteerimine
The cutting machine design of meat products
Juhendaja: lektor Stanislav Toropov
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Vitali Gussev
Mööblitehase nahakontrolöri ergonoomilise töökoha projekt
Furniture factory leather controller ergonomic workplace project
Juhendaja: dotsent Oliver Sada
Retsensent: lektor Ada Traumann
Egon Hermanson
Kolmekihilisest terasest valmistatud lõiketera kulumine
The wear of three-layer steel blade
Juhendaja: projektijuht Kaarel Soots
Retsensent: lektor Lemmik Käis
Markus Himma
Töökeskkond plastikakende tootmise ettevõttes
Working environment in plastic window production company
Juhendaja: dotsent Oliver Sada
Retsensent: lektor Taavi Leola
Juhan Järvpõld
Diislikütuse kvaliteeti iseloomustavad parameetrid
Diesel fuel quality characterizing parameters
Juhendaja: dotsent Villu Mikita
Retsensent: lektor Kaie Ritslaid
 
Marko Kanarbik
Pruulikoja asutamine Hiiumaale Hiiu valda
The establishment of brewery in Hiiu County, Hiiumaa
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: dotsent Arne Küüt
Kuldar Kark
Lignotselluloosse briketi mehaanikalised omadused
Mechanical properties of lignocellulosic briquette
Juhendaja: professor Jüri Olt
Retsensent: lektor Priit Värnomasing
Kaubo Kesküla
Köögiviljakoristuskonveier Alt-Lauri talus
Vegetable harvesting conveyor in Alt-Lauri farm
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Peeter Nõmm
Rauno Komp
Fotobioreaktori tugiraami projekteerimine
Design of the support frame for photobioreactor
Juhendaja: vanemteadur Timo Kikas
Retsensent: lektor Marten Madissoo
Dmitri Kotelevski
Mootoribensiinide kvaliteedi võrdlus
Motor gasoline quality comparison
Juhendaja: dotsent Villu Mikita
Retsensent: lektor Kaie Ritslaid
Andre Kukke
Biogaasi tootmisseadmete uurimus
Research of biogas production devices
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Priit Värnomasing
Gustav Külm
Lahja biometanooli mõju sädesüütega mootori väljundparameetritele
The effect on low grade bio-methanol on the output parameters of a spark ignition engine
Juhendaja: spetsialist Risto Ilves
Retsensent: doktorant Marten Madissoo
Lembit Külaots
Automootori juhtploki signaalid CAN-võrgus
Signals in the control area network of the car engine control unit
Juhendaja: spetsialist Risto Ilves
Retsensent lektor Mart Hovi
Kevin Liimask
Portatiivne alusjalg 3D mõõtemasin-skännerile
Portable stand for 3D articulated arm
Juhendajad: teadur Tõnu Leemet; projektijuht Kaarel Soots
Retsensent: assistent Aare Aan
Risto Liiv
Automaatlüpsiseadme jõudluse sõltuvus lehmade liikumissüsteemist
Automatic milking system efficiency dependence on cow traffic system
Juhendajad: dotsent Arvo Leola; Meelis Müil, DeLaval OÜ, Baltimaade tootejuht
Retsensent: dotsent Heli Kiiman, VLI
Liana Lodi
Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumid
Ergonomic criteria for the evaluation of hand tools
Juhendaja: mag(tehn) Märt Reinvee
Retsensent: dotsent Arvo Leola
 
Marko Manglus
Etanoolkütuste kasutamine kahetaktilistes mootorites
Using ethanol fuel in two-stroke engines
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Kaie Ritslaid
Aleksei Mazuruk
Traktori määrdeainete utiliseerimisprotsessi analüüs Tartu hooldusettevõtetes
Analysis of recycling process of tractor lubricants in Tartu maintenance enterprises
Juhendaja: dotsent Villu Mikita
Retsensent: spetsialist Risto Ilves
Mikk Miländer
Timmitud tootmise uurimus AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases
Research of lean production in Viljandi Aken ja Uks LTD
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Jaanus Allas
Artur Palok
Bioetanooli tootmisseadmete uurimus
Research of bioethanol production devices
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: dotsent Arne Küüt
Sten Paltsar
Traktorite kütusekulu karakteristikute võrdlus
Comparison of tractors’ fuel consumption characteristics
Juhendaja: emeriitdotsent Tõnu Sõõro
Retsensent: dotsent Villu Mikita