TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
  2016.a. kaitstud lõputööd

Tiit Aasna
Diiselmootori juhtmooduli seadistamine võimsuslike parameetrite parendamiseks
Remapping the diesel engine control unit for higher performance
Juhendaja: teadur Risto Ilves
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Kristiina Kallion
Kassapidaja ülajäsemete funktsionaalse seisundi ergonoomikaline hindamine
Ergonomic evaluation of upper limb functional status in cashiers
Juhendaja: nooremteadur Triinu Sirge
Retsensent: doktorant Riin Raimla

Kertu Kattai
Spordihoone  sisekliima ja ohutusnõuded
Sports hall indoor climate and safety requirements
Juhendaja: doktorant  Riin Raimla
Retsensent: mag(tehn) Arles Nautras

Mihkel Keisk
Kilekottidele siltide kleepimise seade
Labeling device for plastic bags
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Kaspar Kelgo
Juhtimisseade traktori jõuülekandemehhanismile
Operating device for tractor’s power transmission
Juhendajad: dotsent Arne Küüt; lektor Maido Märss
Retsensent: teadur Risto Ilves

Kait Kikkas
Ujuva ekskavaatori lisapontoonide lahendus
Additional pontoon solution for a amphibious excavator
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Käti Kikas
Algklasside õpilaste ja õpetajate õpikeskkond ning töökoormus
Learning environment and workload of primary school students and teachers
Juhendaja: doktorant  Riin Raimla
Retsensent: dotsent Oliver Sada

Kaspar Konist
Ajaloolise Gotlandi käia rekonstrueerimise projekt
Reconstruction of an Historical Wheel Grinder
Juhendaja: teadur Tõnu Leemet
​Retsensent: nooremteadur Kaarel Soots

Martin Lapp
Pruulikoja töökeskkond
Working environment of brewery
Juhendaja: dotsent Oliver Sada
Retsensent: lektor Alar Seiler

Lehar Laurits
Diagnostikaseadme VPR200 rakendus õppe- ja uurimistöös
Diagnostic device VPR200 application in studies and researches
Juhendajad: dotsent Arvo Leola; Toomas Truup, DeLaval OÜ tehniline tugi
Retsensent: dotsent Oliver Sada

Marin Loorits
Vanglaametnike  töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed  tegurid ja tervis
Work related psychosocial risk factors and health of prison officers
Juhendaja: dotsent Eda Merisalu
Retsensent: emeriitprofessor Boris Reppo

Jörgen Matt
Komposiitmaterjalidest detailide remonditehnoloogia
Repair technology for details made of composite materials
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: teadur Tõnu Leemet

Andreas Mänd
Hammaslattajamiga halupuu lõhkuri arendus
Development of rack-pinion drive log splitter
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Aare Aan

Aksel Mõttus
Müra ekspositsioon suuruluki laskekatsetel ja selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile
Noise impact on hunters’ auditory function depending on noise exposure during big game shooting tests
Juhendaja dotsent Eda Merisalu
Retsensent spetsialist Märt Reinvee

 

Kristjan Pihlo
Raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge modelleerimisjuhend iseseisvaks tööks
Instruction for independent learning in computer aided design software Solid Edge
Juhendaja: lektor Aare Aan
Retsensent: lektor Priit Värnomasing

Mikk Pilliroog
Mustikate teisaldatava töötlemiskeskuse projekteerimine
Designing a transportable processing center for blueberries
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Rauno Põldaru
Mootorsõiduki valgustusseadmes kasutatavate lampide valgusvoo hindamine
Luminous flux assessment of motor-vehicle light bulbs
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: dotsent Villu Mikita

Argo Salu
Juhtprogrammi koostamine marjasorteeri reguleeritava rihmarolliku tootmiseks arvjuhtimispingiga
Numerical control program composition for production of a berry sorter’s adjustable belt roller with the CNC machine
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: Märt Müllerbeck, CNC õppemeister

Joonas Selge
Polüetüleeni jääkide purustamise ja ümbertöötlemise tehnoloogia eskiisprojekt
Residue of polyethylene shredding and recycling technology design
Juhendaja: lektor Priit Värnomasing
Retsensent: Kaarel Soots