TEHNIKA JA TEHNOLOOGIA BAKALAUREUSEÕPPEKAVA (384)
  2017.a. kaitstud lõputööd

Martin Elmet
ReLaDe magnetiliste nanoosakeste kogumise teostatavuse uuring
The feasibility research for collecting ReLaDe magnetic nanoparticles
Juhendajad: lektor Aare Aan;
Rainis Venta, Relade OÜ teadusarendusdirektor, MSc
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Tanel Heering
Mustikasorteeri konstruktsiooni täiendamine
Constructional modification of blueberry sorter
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: teadur Tõnu Leemet

Tarvi-Karlos Jens
Auto katsestendi mürataseme uurimine
The noise level study of car test bench
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: doktorant Vahur Rooni

Janno Jõesaar
Veekogu hooldusniidukite uurimus
Research of aquatic weed harvesters
Juhendaja: lektor Lemmik Käis
Retsensent: lektor Aare Aan

Siim Kaaver
Põllumajandusmasinate rataste teisalduse ja paigalduse seadme eskiisprojekt teleskooplaadurile
Agricultural machinery tyre handling device project for telehandler
Juhendaja: dotsent Arne Küüt
Retsensent: lektor Alexander Liyvapuu

Sander Kallissaar
Plastmassi kuumsurvetöötlus masin
Plastic injection moulding machine
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Aare Aan

Karla Kasar
Pulverisaatortoitesüsteemi pihustusjugade uurimine fotograafilisel meetodil
The study of pulverized fuel supply system fuel sprays by using the photographic method
Juhendaja: dotsent Risto Ilves
Retsensent: lektor Marten Madissoo

Sander Kukk
Süsinikterase tsementiitimine tehnikainstituudi termika laboris
Carbon steel carburizing in the Institute of Technology’s heat treatment laboratory
Juhendaja: nooremteadur Kaarel Soots
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Hannes Kurgpõld
Teraviljakuivati elevaatori täitursiibri ajami automatiseerimine
An automatically operated shutter plate for a grain dryer elevator
Juhendaja: lektor Marten Madissoo
Retsensent: lektor Aare Aan

Hardi Kõlli
Paralleel- ja karusselllüpsiplatside jõudlus
Capacity of side-by-side and rotary milking parlours
Juhendaja: dotsent Arvo Leola
Retsensent: emeriitprofessor Boris Reppo

Hardi Laurits
Standardi ISO-3834 juurutamine ettevõttes Nordic Metal Works OÜ keevise kvaliteedi parendamise eesmärgil
Standard ISO-3834 implementation in company Nordic Metal Works OÜ for welding quality improving
Juhendajad: lektor Stanislav Toropov; teadur Tõnu Leemet
Retsensent: lektor Lemmik Käis

Rikko Leheveer
Mootoribensiini ja biokütuste segude mõju sädesüütega mootori heitgaaside emissioonile
Influence of gasoline and biofuel mixture to spark-ignition engine’s exhaust emission
Juhendaja: dotsent Risto Ilves  
Retsensent: doktorant Keio Küüt

Kristjan Loodus
Bioetanool 2-taktilise L-kategooria mootorsõiduki kütusena
Bioethanol as 2-stroke engine motor fuel in L-category vehicle
Juhendaja: doktorant Keio Küüt
Retsensent: dotsent Risto Ilves

Oliver Lopato
Isejuhtivate sõidukite kasutamise võimalustest Tartu linna ühistranspordis
The possibilities of using autonomous vehicles in the public transportation of the city of Tartu
Juhendajad: dotsent Arne Küüt; Reet Paatsi, MSc
Retsensent: lektor Lemmik Käis