Ergonoomika õppekava magistritööde kaitsmine toimub 7. juunil 2024 kell 10.15 F.R. Kreutzwaldi 56/2 (Tehnikamaja) ruumis B136

 

KELLAAEG

MAGISTRANT

TÖÖ PEALKIRI

TITLE OF THESIS

JUHENDAJA(D)

RETSENSENT

 

10.15

sissejuhatus

 

10.20

Priit Aasma

Põllumajandustehnikaga seotud õnnetusriskide kvalitatiivne analüüs

Qualitative analysis of accident risks related to agricultural machinery

Eda Merisalu

Märt Reinvee

11.00

Egle Ambo

 

Päästja kaitseriietuse termofüsioloogiline sobivus

Thermo-physiological suitability of rescuer’s protective clothing

Märt Reinvee, Kalev Kuklane

Eda Merisalu

11.40

Kaili Kann

 

Meetod ROSA eesti keelse versiooni reliaablus ja kasutatavus

Reliability and usability of the estonian version of ROSA 

Märt Reinvee

Anni Enn

12.20

Külli Pedaste

Kaela asendi seireseadme arendus

 

Development of a neck posture monitoring device

Märt Reinvee

Alar Seiler

13.00

vaheaeg

 

 

 

 

13.40

Natali Kozyrenko

 

Ergonoomikalise sekkumise mõju seljalihastele kuvariga töötamiskohal

 

Impact of ergonomic intervention on back muscles in a computer workstation

 

Märt Reinvee

Ragne Veher

14.20

Veronika Kruustik

Töötajate depressioonihäirete levimus ja sotsiaalmajanduslikud kulud

Prevalence and socioeconomic costs of depression disordes among employees

Eda Merisalu

Arvo Leola

15.00

Kristi Umalas

Mäluasutuste töökeskkonnas esinevad bioloogilised ja keemilised ohutegurid ning nende mõju kogudega tegelevate spetsialistide tervisele

Biological and chemical hazards in the work environment and their health impact on memory institution professionals

Eda Merisalu

Boris Reppo

15.40

Marko Laipalu

 

Päästetöötajate kinnaste ergonoomilisuse hindamise metoodika

 

Ergonomics evaluation methodology of gloves for rescue workers

 

Märt Reinvee

Taavi Leola

16.20

Aleksandra Troost

 

Eestis müüdavate väikelaste kandekottide vastavus EVS standarditele ning kasutajamugavuse kriteeriumid

 

Compliance of infant carriers sold in Estonia with EVS standards and user comfort criteria

 

Eda Merisalu

Epp Mardi