Kaitsmise ajakava TA mag

Tootmistehnika õppekava magistritööde kaitsmine toimub 13. juunil 2024 kell 9.15 F.R. Kreutzwaldi 56/2 (Tehnikamaja) ruumis B136

KELLAAEG

MAGISTRANT

TÖÖ PEALKIRI

TITLE OF THESIS

JUHENDAJA(D)

RETSENSENT

 

9.15

sissejuhatus

 

9.20

Tanel Rammo

Digitaalne kaksik Doordec OÜ tootmisosakonnas

Digital Twin at Doordec OÜ-s Production Division

Indrek Virro, Kaider Puniste

Marten Madissoo

10.00

Arne Ingalt  

Kiudarmatuurkomposiitmaterjal treiterakeha materjalina

Fiber-reinforced composite as turning tool holder material

Marten Madissoo

Tõnu Leemet

10.40

Rasmus Laul

Alumiiniumisulami EN AW-6082-T6 põkk-keevitusviiside analüüs

Analysis of buttwelding methods of aluminum alloy EN AW-6082-T6 

Jüri Olt, Kaarel Soots

Lemmik Käis

11.20

Tanel Haak

Passiivse vibratsiooni summutamisega sisetreitera hoidik
 

Internal toolholder with passive vibration damping

Marten Madissoo

Tõnu Leemet

12.00

Siim Nõmmiste  kinnine kaitsmine

Funktsionaalse kontrollvahendi arendus pooljuhtfotokordisti multipleksorite tootmisliinile

Development of a functional tester for the production line of semiconductor photocoupler multiplexers

Indrek Virro; Eiko Priidel

Heiki Lill

12.40

vaheaeg

       

13.20

Karlis Jõeste

Trummelpuhastusseadme projekt laserlõigatud detailide järeltöötluseks

Tumbling machine project for post-processing of laser cut parts   

Marten Madissoo

Kaarel Soots

14.00

Jörgen Treial   

Kihtlisandus tehnoloogiaga vormide valmistamine komposiitmaterjalist detailide lamineerimiseks

Making molds with layer addition technology for laminating parts from composite material

Marten Madissoo

Kaarel Soots

14.40

Paul Artur Timmusk

Turbulentse pihustussüüte mõju kolbmootori efektiivsuslikele parameetritele

Impact of the turbulent jet ignition on the efficiency parameters of the piston engine

Risto Ilves, Roland Allmägi

Marten Madissoo

15.20

Jaan Štubis 
kinnine kaitsmine

Komposiitpaneelist korpuse projekteerimine hodoskoop mõõteseadmele

Design of Composite Panel Casing for Hodoscope Measuring Device

Kaarel Soots

Tõnu Leemet