Rakenduskõrgharidusõpe

Tehnotroonika

Lõputööde teemad

Lõputööde teemad
õppeaasta kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekiri
Uurimissuunad

Avaldus lõputöö koostamiseks   
Bakalaureuse- ja magistrikraadi andmise tingimused ja kord
Lõputöö vormistamise nõuded
Lõputööde kaitsmise graafik

Lõpetamisega seotud tähtajad

30.11.2023

EMÜ

Lõputöö avalduse esitamine õppekavajuhile

11.12.2023

EMÜ

Lõputöö plaan-graafiku esitamine juhendajale

15.12.2023

EMÜ

Lõputöö plaan-graafiku esitamine õppekavajuhile

11.03.2024

EMÜ

Lõputöö vahearuanne

17.05.2024

EMÜ

Õpivõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

17.05.2024

EMÜ

Üldjoontes valmis lõputöö esitamine õppekavajuhile (tormi.lillerand@emu.ee).
Fail esitada PDF kujul.

17.05.2024

EMÜ

Kaitsmisele lubatud üliõpilaste nimekirja kinnitamine (võetakse aluseks kaitsmise järjekorra moodustamisel)

19.05.2024

EMÜ

Eelkaitsmine

26.05.2024

EMÜ

Lõpliku lõputöö redaktsiooni esitamine õppekavajuhile (tormi.lillerand@emu.ee).
Lõputöö peab olema PDF formaadis ning digitaalselt allkirjastatud juhendaja(te) ja üliõpilase poolt.

07.06.2024

EMÜ

Retsensioonide laekumise tähtaeg

10.06.2024

EMÜ

Lõputöö esitamine raamatukokku
https://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmise-juhend/

13.06.2024

EMÜ

Lõputööde kaitsmine
Kaitsmise järjekord:

21.06.2024

EMÜ

Lõpuaktus. Algus kell 12.00 peamaja aulas