Ergonoomikapäev

 

ERGONOMIKAPÄEV
Kaitseriiete ergonoomilisus

Energia ja geotehnika doktorikooli II intensiivkursus Eesti Maaülikooli programmi ASTRA
Väärtusahelapõhine biomajandus raames

21. oktoober 2022, kell 14.00

Eesti Maaülikool, Metsanduse ja inseneeria instituut,  Kreutzwaldi 56/1, Tartu. Emeriitprofessor V. Veinla nim. auditoorium, ruum A107

Päevakava

14.00-14.10 Rahvusvahelise ergonoomikapäeva tähistamisest. Prof. Eda Merisalu
14.10-15.55 Töö klimaatilised tingimused ja kaitseriietuse ergonoomilisus. Prof. Kalev Kuklane.
16.00-16.10 Kohvipaus.
16.10-16.25 Päästeameti eri- ja kaitserõivastuse ergonoomilisuse hindamise metoodika väljatöötamine. Prof. Ada Traumann
16.25-16.40 Päästetöötaja riietuse mugavuse objektiivsed parameetrid. EG I kursuse üliõpilane, Egle Ambo
16.45-17.30 Päästeteenistujate eri- ja kaitseriiete ergonoomilisuse hindamine. Jätkuprojekti arutelu. Moderaator: vanemlektor Märt Reinvee.
Sihtgrupp: ergonoomika magistriõppe magistrandid, doktorandid, õppejõud, eriala eksperdid, teadurid.

Videosild: SIIN

Kalev Kuklane, Ph.D., Assoc. Prof. (kaasprofessor) töötab töötervishoiu- ja ohutuse eksperdina alates 2019 Hollandi Ohutuse Instituudis. Alates 2022. a. antud institutsioon reorganiseeriti ja nimetati Hollandi Riiklikuks Ohutuse Instituudiks (Netherland Institute for Public Safety, NIPV). Tema tööülesanded hõlmavad päästetöötajate, eelkõige tuletõrjujate tööst ja töökeskkonnast tuleneva ekspositsiooni hindamist.

Professor Kalev Kuklane on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinsenerina 1993. a. Seejärel jätkas ta õpinguid tööstusergonoomika alal Luleå Tehnikaülikoolis, Rootsis (1995). Samal ajal töötas ta ka Solna Riiklikus Tööelu Instituudis. Doktorikraadi kaitses Kalev Kuklane külmakaitsejalanõude soojusliku mugavuse testimise juurutamisest praktikasse (2000) (Thermal testing of the cold protective footwear and test results’ practical utilization). Aastatel 2002-2019 töötas prof. Kalev Kuklane Lundi ülikoolis (inimese) termilise keskkonna labori juhatajana (Thermal environment laboratory). Tema uurimisteemad on olnud: termiliste nukkude (mudelite) metoodika arendamine (development for thermal manikins), inimkäitumise hindamine, termo-physioloogiliste näitajate kasutamine, standardiseerimine, rõivaste disainilahenduste termilise funktsionaalsuse hindamine nende kasutamiseks ekstreemsetes kuuma- ja külmatingimustes.

Professor Kalev Kuklane on avaldanud üle 200 teaduspublikatsiooni, millest ligi 100-kond on avaldatud eelretsenseeritavates teadusajakirjades. Üks tema avaldatud publikatsioonidest sai IEA (International Ergonomics Association) ja Rahvusvahelise Tööohutuse ja Ergonoomika ajakirja (International Journal of Occupational Safety and Ergonomics), IEA/JOSE parima artikli auhinna 2006–2008 (Kuklane et al. JOSE, Vol. 13, No. 2 (2007)). Mitmed parimad artiklid on avaldatud kaasautorina rahvusvahelistes meeskondades ja saanud autasusid: "Best Paper Award - Praxis" (Practice) in 2008 of the Gesellschaft für Arbeitswissenschaft (GfA, German Ergonomics Society) - Bröde et al. (2008) "Heat transfer through protective clothing under symmetric and asymmetric long wave thermal radiation" published in the Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, Vol 62, No. 4, p. 267-276, and the ASHRAE 2021 Technical Paper Award for co-authoring Smallcombe et al. (2021) “Updated Database of Clothing Thermal Insulation and Vapor Permeability Values of Western Ensembles for Use in ASHRAE Standard 55, ISO 7730 and ISO 9920; Results of ASHRAE RP” in ASHRAE Transactions 121, Part 1.

Perioodil 2016-2021 oli prof. Kalev Kuklane Euroopa Kaitseriietuse Ühingu (European Society for Protective Clothing, ESPC) juhataja. Ta on osalenud eksperdina mitmete ISO- ja CEN (European Committee for Standardization) ergonoomika standardite gruppides kaitseriietuse ja inimese termilise keskkonna teemal.