Professor J. Oldile on omistatud Ukraina põllumajanduse mehhaniseerimise ja elektrifitseerimise instituudi audoktori nimetus

 

Professor J. Oldile on omistatud Ukraina põllumajanduse mehhaniseerimise ja elektrifitseerimise instituudi audoktori nimetus.

Koostöö instituudi direktori akadeemik V. Adamchukiga ning tema instituudi mitmete teadlaste ja doktorantidega, kaastöötajatega, samuti Ukraina maaülikooli professoriga, akadeemik V. Bulgakoviga algas 2013. aastal. Koostöösse on lisaks Ukraina kolleegidele kaasatud veel EMÜ TI õppejõud Risto Ilves ja Margus Arak, dokrorandid Veljo Raide ja Tormi Lillerand. Viimase kaheksa aasta jooksul on uuritud, matemaatiliselt modelleeritud ja eksperimentaalselt uuritud erinevaid uudse lahendusega põllundusmasinaid – atru, mulla pindharimismasinaid, külvikuid, taimekaitsepritse, tervavilja- ja kartulikombaine, teravilja- ja kartuli koristusjärgse töötlemise seadmeid ja masinaid. Peamiselt on modelleeritud tööseadiseid, uuritud masinate liikumisdünaamikat, stabiilsust, energeetilist koormatust jm. Koostöö on olnud tõhus ja tulemuslik, koostatud on 61 teadusartiklit, nendest kat. 1.1 kuuluvaid 54. Samuti on ühiselt saadud 11 Ukraina ja 3 Eesti patenti.