Stipendiumi saanud teadlane edendab bioetanooli tootmist jätkusuutlikult

 

Tänavu teenis L’Oréal Baltic programmi „Naised teaduses“ auhinnatasu maaülikooli tehnikainstituudi nooremteadur Lisandra Marina Da Rocha Meneses, kelle soov on uurides erinevate toorainete kasutusvõimalusi leida viise taastuvenergia tootmiseks keskkonnasõbralikumalt.

Hetke seisuga puuduvad Balti riikide transpordisektoris nii taastuvad kui ka süsinikuneutraalsed alternatiivid, mida kasutada tööstuslikuks tootmiseks. „Väheväärtusliku puidu, põhu ja muu sarnase materjali kasutamine biokütuste tootmiseks pakuks just sellist alternatiivi,“ kirjeldas Da Rocha Meneses.

Nooremteaduri hinnangul vähendaks alternatiivid kasvuhoonegaaside emisioone transpordisektoris, tagades samal ajal energiajulgeoleku kogu Balti regioonis. „Me otsime pidevalt keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, mis oleks konkurentsivõimelise hinnaga ja võimaldaks liikuda jäätmevaba ühiskonna poole,“ lisas Da Rocha Meneses, kes usub, et täna tehtud pingutused mõjutavad märkimisväärselt meie kõigi tulevikku.

Foto: Kaupo Kikkas
Õnnitleme meie nooremteadlast ning soovime talle edu ja pealehakkamist olulise valdkonna uurimisel!


Vt veel:

http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uudised/teated/20200617100818/?fbclid=IwAR0C2M5O7JDRT4z2CXCcy-pqYBBpls6KIWnjlJAOl-mea0eudZghOBOLM6I

https://unesco.ee/loreal-baltic-programmi-naised-teaduses-tunnustuse-palvinud-teadlaste-sudameasi-on-jatkusuutlikuma-keskkonna-edendamine/?fbclid=IwAR2j8rOqQgPwTTcDE6HX79kPc87cWmUEivM0uXtAca2ZsRcRqGAF9F7W2mk

https://bioneer.ee/maineka-tunnustuse-p%C3%A4lvinud-naisteadlaste-s%C3%BCdameasjaks-j%C3%A4tkusuutlikuma-keskkonna-edendamine

https://www.sirp.ee/online-uudised/loreali-tunnustuse-palvinud-naisteadlaste-sudameasjaks-on-jatkusuutlikuma-keskkonna-edendamine/

https://eestielu.goodnews.ee/naised-teaduses-i-tunnustuse-palvinud-naisteadlaste-sudameasjaks-on-jatkusuutlikuma-keskkonna-edendamine/

https://novaator.err.ee/1103017/materjaliteadlane-tulevikus-on-paikesepaneelid-juba-ehitusmaterjalide-sees

https://www.facebook.com/maaylikool/posts/10157406198792843