Üliõpilaste teadustööde konkursi parima terviseuuringute valdkonnas – Anni Enn

 

11.12.2018 autasustati Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Üle anti riiklikud preemiad, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad ning Sotsiaalministeeriumi eripreemiad.

Eesti Maaülikoolist sai terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes 1. preemia (1600 eurot) Anni Enn konkursitöö „Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses” eest. 1. preemia saanud konkursitöö „Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses” juhendamise eest pälvis tänukirja Eda Merisalu.
 

Kõigi preemiasaajate nimekiri

 
Üliõpilaste Teadustööde 2018. a. Riikliku Konkursi võitjate autasustamise pidulik tseremoonia toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis 11. detsembril 2018. a. Konkursi korraldajaks oli Eesti Teaduste Akadeemia koos Eesti Teadus- ja Haridusministeeriumiga.
Üliõpilaste Teadustööde 2018. a. Riiklikul Konkursil jagati välja neli preemia kategooriat:
  1. Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2018. a peapreemiad (2)
  2. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad (3)
  3. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad (5)
  4. Valdkondlikud riiklikud preemiaid kõigis kolmes astmes - rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe, magistri- ja doktoriõppes - üldse kokku 54 preemiat (18 esimest preemiat, 18 teist preemiat ja 18 kolmandat preemiat).

Eesti Maaülikoolist pälvisd tunnustust kaks magistriõppeastme tööd. Terviseuuringute valdkonnast sai 1. preemia Anni Enn konkursitöö eest „Tööõnnetuste levimus ja dünaamika Eesti põllumajanduses” ning bio- ja keskkonnavaldkonnast sai 3. preemia Katrina Lang konkursitöö eest „Säga (Silurus glanis L.) loodusliku populatsiooni ja Eestisse imporditud kasvanduste karjade geneetiline iseloomustamine”.

Tänukiri esikoha tööde juhendamise eest anti kokku 44 juhendajale.

Uus konkurss kuulutatakse välja 2019.a juunis.


Koostas: prof. Eda Merisalu