Õppetöö

Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab oma üldhariduslikke teadmisi, omandab eriala alusteadmisi ja -oskusi ning magistriõppeks ja erialatööks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Bakalaureuseõppe õppekava maht on 180 EAP-d, õppe nominaalkestus kolm aastat. Bakalaureuseõpe lõpeb bakalaureusetöö kaitsmise või bakalaureuseeksami sooritamisega.


Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel üliõpilane süvendab erialateadmisi ja -oskusi ning omandab iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja oskusi.
Magistriõppe õppekava maht on 120 EAP-d, õppe nominaalkestus kaks aastat. Magistriõpe lõpeb magistritöö kaitsmisega.


Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalikud teadmised ja oskused.
Doktoriõppekava maht on 240 EAP-d, õppe nominaalkestus neli aastat. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.