Tehnika ja tehnoloogia õppekava (spetsialiseerumisega energiakasutusele) üliõpilaste bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 10. ja 11. juunil algusega kell 9.15 Tehnikamaja (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1) ruumis A202

KELLAAEG

ÜLIÕPILANE

TÖÖ PEALKIRI

TITLE OF THESIS

JUHENDAJA(D)

RETSENSENT

 

10.06.24

9.15

Andrus Andritski 

Elektrienergia salvestamine ja ostu-müügi kasumlikkus eramus 

Energy arbitrage opportunities in residential buildings 

professor Andres Annuk 

vanemlektor Janar Kalder 

9.45

Marleen Kartau 

Uuritava päikeseelektrijaama akusalvesti integreerimise analüüs 

Analysis of the battery storage integration to an existing solar power plant 

lektor Siim Küünal 

professor Andres Annuk 

10.15

Oskar Veidenberg 

Põlevkiviõli energiaallikana kasutamise asendamine veeldatud naftagaasiga 

Replacing the use of shale oil as an energy source with liquefied petroleum gas 

spetsialist Kaie Ritslaid, õpetaja Külli Hovi 

lektor Mart Hovi 

10.45

Tauri Moones

Riist- ja tarkvaraline lahendus eluruumi sisekliima parameetrite jälgimiseks 

A hard- and software solution for monitoring indoor climate parameters of residence 

vanemlektor Janar Kalder

vanemlektor Märt Reinvee

11.15

Riivo Köidam 

Tarkavaralahendus elektrienergia börsihinna ja ilmastikuandmete salvestamiseks ja töötlemiseks 

A software solution for storing and processing the electricity exchange price and weather data 

 vanemlektor Janar Kalder

 lektor Mart Hovi 

11.45

Alexander Moroz 

Päikesepaneelide ja akupankade integreerimine elurajoonide tippkoormuse kompenseerimiseks 

Integration of solar panels and battery banks for residential areas to compensate peak loads 

vanemlektor Janar Kalder

lektor Jaak Jõgi 

LÕUNAPAUS
13.00 Oliver Aunbaum  Hoone elektriprojekti analüüs ja vastavus normdokumentidele  Analysis of the building's electrical project and compliance with standard documents  vanemlektor Janar Kalder dotsent Toivo Kabanen 
11.06.24
9.15 Erik Luht 
Kahepoolse PV-paneeli tootlikkuse analüüs sõltuvalt paigalduskohast ja asendist 
Analysis of the productivity of a double-sided PV panel depending on the installation location and position  lektor Siim Küünal  emeriitdotsent Veli Palge 
9.45 Indrek Haak  Soojuspumba sisemise soojuskandja koguse mõju seadme tööparameetritele 
 
The influence of the amount of the heat pump's internal heat carrier on the operating parameters of the device  õpetaja Külli Hovi, lektor Mart Hovi  dotsent Toivo Kabanen
10.15 Jaan Jalas  Mikrokontrollerite ja Raspberry Pi kasutamine nutikate kodude energiakasutuse optimeerimisel   Using microcontrollers and Raspberry Pi to optimize the energy usage in smart homes  vanemlektor Janar Kalder lektor Mart Hovi
10.45 Andre Susi  Electrochemical evaluation of graphite and glassy carbon working electrodes with an electrolyte containing dyes  Grafiidi ja klaassüsiniku tööelektroodide ja värvaine-põhiste elektrolüütide elektrokeemiline hindamine nooremteadur Patricio Paredes, professor Protima Rauwel, professor Erwan Yann Rauwel  nooremteadur Keshav Nagpal
11.15 Risto Kruusla  Hoone soojusbilansi tarkvaralised lahendused   Software solutions for building heat balance  professor Andres Annuk  lektor Siim Küünal 
11.45 Kert Roosileht  Energiahaldus nutivõrkudes mobiilsete robotite abil  Energy management in smart grids using mobile robots  professor Andres Annuk lektor Allan Tooming 
LÕUNAPAUS
13.00 Alo Korju  Nutipistiku valmistamine ja selle elumajas kasutamise analüüs  Making a smart plug and analyzing its use in the residence  õpetaja Külli Hovi, lektor Mart Hovi lektor Allan Tooming 
13.30 Rivo Roo  Elektriauto akude seisundi hindamise meetodid  Methods of assessing the condition of electric car batteries lektor Siim Küünal  lektor Mart Hovi 
14.00 Lauri Kann Faasimuutusepõhised soojusenergia akumuleerimissüsteemid hoonetele  Phase change-based heat energy storage systems for buildings  professor Andres Annuk energiatõhususe ekspert Mati Malm