Kaitsmiste ajakava

Energiakasutuse magistriõppekava üliõpilaste lõputööde kaitsmised toimuvad 12. ja 13. juunil algusega kell 9.15 Tehnikamaja (Fr. R. Kreutzwaldi 56/1) ruumis A202

KELLAAEG

ÜLIÕPILANE

TÖÖ PEALKIRI

TITLE OF THESIS

JUHENDAJA(D)

RETSENSENT

 

12.06.24

9.15

 Adrian Hallik 

Targa maja energiasäästlikkuse tagamine 

Ensuring energy efficiency in a smart home 

professor Andres Annuk 

lektor Allan Tooming

9.55

Aleksandr Andrejev 

Põllumajandusettevõtete elektrivarustuse probleemid ja nende analüüs 

Problems of Electricity Supply of Agricultural Enterprises and Their Analysis

professor Andres Annuk 

 Vahur Põder, KVVK grupi juht, Osaühing TARI 

10.35

 

Marius Pihlak 

Salvestusseadmete mõju elamu energiavarustusele 

The Impact of Storage Devices on Residential Energy Supply 

professor Andres Annuk 

  lektor Jaak Jõgi 

11.15

Mikk Kliimson 

Elektrienergia salvestamine ja ostu-müügi võimaluste analüüs hoonetes 

Electrical energy storage and analysis of buying and selling opportunities in buildings 

professor Andres Annuk 

vanemlektor Janar Kalder 

LÕUNAPAUS

12.30

Dmitry Tikhonovich  

Väikesaare elektrivarustuse rekonstrueerimine 

Reconstruction of the small island's electricity supply

 professor Andres Annuk

vanemlektor Janar Kalder 

13.10

 Peep Post  

Päikesepaneelidega toidetava eelsoojendusboileri kasutamine hoone tarbeveesüsteemis 

Use of preheating boiler powered by photovoltaic panels in domestic water systems of the building 

vanemlektor Janar Kalder

lektor Mart Hovi 

13.50 Natalja Ajupova 
EMÜ tehnikamaja katlalabori õhk-vesi soojuspumba töö siirdeolukorras ja püsirežiimil 
 
The operation of the air-to-water heat pump of the boiler laboratory of the Tehnikamaja of the Estonian University of Life Sciences in a transient mode and in a stationary state õpetaja Külli Hovi, lektor Mart Hovi  dotsent Toivo Kabanen
13.06.24
9.15 Karl Õmblus  Nanotootmise juhtimislahendus  Nanoproduction unit operating solution   professor Andres Annuk lektor Allan Tooming 
9.55 Kadri Veddel 

Hoone energiamärgis Viljandi Kutseõppekeskuse õpilaskodu näitel 

An Example of Energy Performance Certificate for Viljandi Vocational Training Centre´s Dormitory    vanemlektor Janar Kalder dotsent Toivo Kabanen 
10.35 Richard Erelt  Assessment of Nanoparticles-Based Additives in Jet-Fuels Combustion  Nanoosakestel põhinevate lisandite mõju hinnang reaktiivkütuste põletamisel professor Erwan Yann Rauwel, lektor Siim Küünal, Karl-Eerik Unt, lennundustehnika osakonna juhataja, Eesti Lennuakadeemia  professor Protima Rauwel 
11.15 Robert Kukke  4,95 MW päikeseelektrijaama projekteerimine  Designing a 4.95 MW Solar Power Station  professor Andres Annuk Vahur Põder, KVVK grupi juht, Osaühing TARI 
LÕUNAPAUS
12.30  Voldemar Johannes Rätsep  Elektrivõrgu ümberehitus ja uus hoonesisene liitumine keskpingel uusarenduse tarbeks Reconstruction of the power grid and new building network connection at medium voltage  professor Andres Annuk lektor Allan Tooming 
13.10 Taavi Murel 
Optical and electrical properties of ZnO nanorods used in photodetectors 
Fotodetektorites kasutatavate ZnO nanovarraste optilised ja elektrilised omadused  nooremteadur Keshav Nagpal, professor Protima Rauwel  professor Erwan Yann Rauwel 
13.50 Kaimo Perillus  Õhuliinide potentsiaaliühtlustuse projekteerimine SES tarkvaraga   Designing of potential grading systems for overhead powerlines using SES software  professor Andres Annuk Lauri Zõbin, Tehnilise Kontrolli Osakonna juhataja, Enersense Aktsiaselts