ENERGIASALVESTUSE JA TARKADE VÕRKUDE TÖÖRÜHM

Töörühma peamine uurimisvaldkond on  targad elektrivõrgud (smartgrids), täpsemalt  taastuvenergia omatarbe suurendamise küsimused nano- ja mikrovõrkudes. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks on kindlasti vajalik kasutada energia salvestusseadmeid ja ka muid tehnilisi võtteid nagu ilma prognoos, jne. Kui seni oleme peamiselt ainult (kuid on ka üksikuid teadusartikleid, mis tuginevad mõõtmisandmetele) modelleerinud nanovõrkude tööd, siis lähitulevikus on plaanis teostada paralleelselt modelleerimisi ja mõõtmisi töörühma käsutuses olevas nanovõrgu laboratooriumis. Töörühma kasutada on kõigi võimalustega nanogrid laboratoorium, mis sisaldab nanovõrgu juhtimisautomaatikat ja andmehõivesüsteemi (milledel ei ole täit funktsionaalsust), 2,5 kW võimsusega PV paneele, 3,5 kW tuulegeneraatorit, reguleeritavat tootmisvõimsust, võrgu inverterit, juhitavat kohapealset, muudetava võimsusega  tarbijat kuni 5 kW, jne.

Märksõnad: tarkvõrk, mikro ja nanovõrk, tuuleenergia, päikeseenergia,  energia salvestus, aku, ülikondensaator, roheenergia, energia omatarbe suurendamine, boiler

Töörühma liikmed:

Andres Annuk, PhD, professor, töörühma juht

Eugen Kokin, PhD, dotsent

Toivo Kabanen, PhD, dotsent

Janar Kalder, PhD, lektor

Erkki jõgi, MSc, doktorant,  lektor

Jaak Jõgi, Msc, lektor

Mart Hovi, MSc, doktorant, lektor

Külli Hovi, MSc, lektor

Allan Tooming, lektor

Maido Märss, MSc, doktorant

 

Valik töörühma artikleid:

Annuk, Andres; Yaïci, Wahiba; Blinov, Andrei; Märss, Maido; Trashchenkov, Sergei; Miidla, Peep (2021). Modelling of Consumption Shares for Small Wind Energy Prosumers. Symmetry, 13 (4), 647. DOI: 10.3390/sym13040647.

Annuk, Andres; Yaïci, Wahiba; Lehtonen, Matti; Ilves, Risto; Kabanen, Toivo; Miidla, Peep (2021). Simulation of Energy Exchange between Single Prosumer Residential Building and Utility Grid. Energies, 14 (6), 1553. DOI: 10.3390/en14061553.

Annuk, Andres; Hovi, Mart; Kalder, Janar; Kabanen, Toivo; Ilves, Risto; Märss, Maido; Martinkauppi, Birgitta; Miidla, Peep (2020). Methods for Increasing Shares of Self-Consumption in Small PV Solar Energy Applications. 9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications: 9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Glasgow, UK, Sept. 27-30, 2020. Ed. Colak, I. Glasgow: ICRERA, 184−187Allik,

Alo; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2014). Deviations between wind speed data measured with nacelle-mounted anemometers on small wind turbines and anemometers mounted on measuring masts. Agronomy Research, 12 (2), 433−444.

Annuk, Andres; Jõgi, Erkki; Kalder, Janar; Allik, Alo (2018). Evaluating Electricity Self-Consumption in Different Renewable Energy Supply Conditions. Proceedings of Engineering for Rural Development: Engineering for Rural Development 2018, Jelgava, 23.-25.05.2018. Ed. Aivars Aboltins. Jelgava: Latvian University of Life Sciences and Technologies, 1704−1709.
Annuk, Andres; Jõgi, Erkki; Lill, Heiki; Kalder, Janar; Hovi, Mart; Pihlap, Heino; Jasinskas, Algirdas; Härm, Mihkel; Trashchenkov, Sergei; Allik, Alo (2018).Augmentation of Self-Consumption of Electricity by Using Boilers and Batteries for Residential Buildings. Proceedings of 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications: 7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, Paris, 14.-17.10.2018. Ed. Ilhami Colak. Paris: ICRERA, 256−260.

Kalder, Janar; Annuk, Andres; Allik, Alo; Kokin, Eugen (2018). Increasing Solar Energy Usage for Dwelling Heating, Using Solar Collectors and Medium Sized Vacuum Insulated Storage Tank. Energies, 11 (7), ARTN 1832. DOI: 10.3390/en11071832.

Kalder, J.; Allik, A.; Hõimoja, H.; Jõgi, E.; Hovi, M.; Märss, M.; Kurnitski, J.; Fadejev, J.; Lill, H.; Jasinskas, A.; Annuk, A. (2017). Optimal wind/solar energy mix for residential net zero-energy buildings. 8th International Conference: Rural Development, 23.-24.11.2017. Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, 621−626. DOI: 10.15544/RD.2017.020.

Allik, Alo; Annuk, Andres (2017). Transient Processes in Small Scale autonomous Photovoltaic and Wind Power Systems. 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 5.-8.11.2017. San Diego: IEEE Conference Publications, 159−163. DOI: 10.1109/ICRERA.2017.8191259

Annuk, Andres; Jõgi, Erkki; Hovi, Mart; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Hõimoja, Hardi; Peets, Tõnis; Kalder, Janar; Jasinskas, Algirdas; Allik, Alo (2017). Increasing self electricity consumption by using double water heating tanks for residential net zero-energy buildings. 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), 5.-8.11.2017. San Diego: IEEE Conference Publications, 106−110. DOI: 10.1109/ICRERA.2017.8191249.

Jõgi, Erkki; Allik, Alo; Hõimoja, Hardi; Peets, Tõnis; Pihlap, Heino; Hovi, Mart; Aruvee, Eve; Kalder, Janar; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2017). Increasing electricity self-consumption in residential buildings by electricity-to-heat conversion and storage. 8th International Conference: Rural Development, 23.-24.11.2017. Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, 312−317. DOI: 10.15544/RD.2017.205

Allik, Alo; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2016). Optimization of the inverter size for grid-connected residential wind energy systems with peak shaving. Renewable Energy, 99, 1116−1125. DOI: 10.1016/j.renene.2016.08.016.

Annuk, Andres; Allik, Alo; Pikk, Priit; Uiga, Jaanus, Tammoja, Heiki, Toom, Kaupo; Olt, Jüri. (2013). Increasing Renewable Fraction by Smoothing Consumer´s Power Curves in Grid Connected Wind-Solar Hybrid Systems. In: Oil Shale (257−267). . Estonian Academy Publishers. (2S).

Lepa, Jaan; Annuk, Andres; Kokin, Eugen; Põder, Vahur; Jürjenson, Kuno (2009). Energy Production and Charts in Energy System. Oil Shale, 26 (3), 309−318. DOI: 10.3176/oil.2009.3S.12.

Põder, Vahur; Lepa, Jaan; Palge, Veli; Peets, Tõnis; Annuk, Andres (2009). The Estimation of Needed Capacity of a Storage System According to Load and Wind Parameters. Oil Shale, 26 (3), 283−293. DOI: 10.3176/oil.2009.3S.10.