Kaitstud doktoritööd

Jaak Valgur,  Pindega kerade, ketaste, silindrite ja plaatite pingete arvutipõhine eksperimetaalmehaanika, 2001,  juhendaja Jakub Kõo

Alexander Ryabchikov, Mõningate mehaaniliste meetodite arendamine jääkpingete mõõtmiseks pinnetes, 2005, juhendajad Jakub Kõo, Harri Lille

Lilita Ozola, Puitkonstruktsioonide kandevõimet mõjutavate ebamäärasuste ja faktorite muutlikuse mõju arvestamine, 2005, juhendaja Tõnu Keskküla

Aime Ruus, Soojustamata veiselaudad: ventilatsioon ja ehitusfüüsikalised aspektid, 2007, juhendajad Jaan Miljan, Tõnu Keskküla

Mihkel Kiviste, Olemasolevate raudbetoontarindite seisund ja jääkkandevõime, 2011, juhendaja Jaan Miljan

Marko Teder, Puidu ja liimpuidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine mittepurustavate meetoditega, 2016, juhendajad Jaan Miljan, Xiping Wang (USA)

Kaitstud teadusmagistritööd

Mati Laurson, Maa-aluse teasest torujuhtme seinapaksuse määramisest, 1995, juhendaja Jakub Kõo

Urmas Lombiots, Raudbetoonist konsoolse hüpartugiseina konstruktsioon ja arvutusmetoodika, 1995, juhendaja Mihkel Leibur

Jaak Valgur, Silindriliste pindega detailide arvutipõhine jääkpingete eksperimentaalmehaanika, 1996, juhendaja Jakub Kõo

Alexander Ryabchikov, Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера продольной деформации цилиндрической подложки (Jääkpingete määramine pinnetes silindrilise aluse pikideformatsiooni mõõtmise meetodiga), 1999, juhendajad Harri Lille, Jakub Kõo

Valeri Aleksandrov, Ilmastku ja puidukaitsevahendite mõju puidu tugevusele, 2001, Juhendaja Tõnu Keskküla

Aime Ruus (Pajumägi), Veiste sügavallapanul külmlautade sobivusest Eestis, 2001,  juhendaja Jaan Miljan

Ragnar Joosep, OÜ AEROC poorbetoontehase kandekonstruktsioonid, juhendajad Jakub Kõo, Jaak Valgur.

Mauro Ilves, Ühekorruseliste tootmishoonete kandekonstruktsioonide ratsionaalsed lahendused puitsõrestike näitel, 2003,  juhendajad Jaan Miljan, Tõnu Keskküla

Aivar Karus, Tartu linnale kuuluvate oonete hooldusraamatute koostamise käivitamine Tartu Linna Keskraamatukogu näitel, 2004, juhendaja Tõnu Keskküla

Heiki Tomann, Raudbetooni ja sarruse korrosiooni mõju raudbetoonkonstruktsioonide kandevõimele, 2004,  juhendaja Jaan Miljan

Mihkel Kiviste, Armatuurterase korrosioon ja selle mõju ribipaneelide kandevõimele, 2004, juhendaja Jaan Miljan

Lehar Leetsaar, Eesti saviehituse ajalugu ja savi ehitustehnilised karakteristikud, 2005, juhendaja Tõnu Keskküla

Lauri Reinart , Aeroc poorbetoonsilluste arendus, 2006, juhendajad Jaak Valgur, Jaan Miljan

Illimar Kalk, Aeroc poorbetoonist seinte arvutiprogramm AEROCsein, 2006, juhendaja Jaak Valgur

Evelin Leheste, Parklate järelpingestatud monoliitbetoonist laekonstruktsioonide võrdlus, 2009, juhendajad Jaak Valgur, Jakub Kõo

Maaehituse ehitusinseneriõppe lõpetajad