Uudised

Ehitusinseneriõppe olulised kuupäevad 2024

Maaehitus: 2. juuni 2023 Lõputöö teema valimine 1. märts 2024 Lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputöö avalikustamisele piirangute seadmiseks vormikohase põhjendatud taotluse esitamine 19. aprill 2024 Õppevõlgnevuste likvideerimine 15. mai 2024 Kaitsmiste koosseisu ja kaitsmiskomisjonide koosseisu kinnitamine 15. mai 2024 Lõputöö viimase versiooni esitamine juhendajale 24. mai 2024 kl 16.00   Lõputöö esitamise tähtaeg Lõputöö esitatakse elektroonilis...

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 8. juunil 2023 kell 9.00
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis D167

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Rets...

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 9. juunil 2021 kell 9.00

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Rets...

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 18.-19. juunil 2020 kell 9.00

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Rets...

Vesiehituse ja veekaitse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 18. juunil 2020 kell 9.15

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Retsensent Soovitus: Ajakava paremaks lugemiseks telefonis hoidke seda horisontaalses asendis 18. juuni 2020  Kaitsmine toimus veebis. 9.15 Malm, Martin Rauda ja mangaani põhjaveest ärastavate filtermaterjalide uurimine Research on filter materials for the removal of iron and manganese from groundwater Mait Kriipsalu, Erwan Rauwel, Protima Rauwel Mihkel Gross 10.00 Zujev, Johannes* Sademeveehulga modelleerimine Tartu linnas Ringtee valgala näitel Modelling of stormwater flow in Tartu on the example of the Ringte...

Maaehituse õppekava magistritööde kaitsmine toimub 12.-13. juunil 2019 kell 9.00
F. R. Kreutzwaldi 5 (Metsamaja) ruumis 1C2

Kellaaeg Magistrant Töö pealkiri Title of Thesis Juhendaja(d) Rets...

Jõupõrand 2x400 kN

Virtuaaltuur

Eesti ehitab 2018